Świetlica w stołówce, stołówka w świetlicy - realia polskich szkół

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 23 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Ponad 30% szkół podstawowych oraz zespołów szkół zorganizowało świetlicę i stołówkę w jednym pomieszczeniu, jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Takie rozwiązanie narusza przepisy o liczebności grupy wychowawczej oraz budzi wątpliwości co do zgodności z przepisami bhp w szkole.

Badania ankietowe dotyczące organizacji świetlic skzolnych

Komisja Pedagogiczna Zarządu Głównego ZNP przeprowadziła na przełomie 2012/2013 roku badanie ankietowe dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnych. Na 6.657 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych objętych badaniem Komisji, świetlicy działają w 4.496 placówkach, co stanowi 67,54%.

Źródło: www.znp.edu.pl, Świetlica szkolna - analiza wyników badań ankietowych

Świetlica nie powinna być łączona ze stołówką

Zdaniem ZNP, „umiejscowienie świetlicy szkolnej razem ze stołówką w znacznym stopniu ogranicza jej działalność. Na czas wydawania obiadów przerywa się pracę świetlicy”.  Powstaje także pytanie - czy w takich warunkach w świetlicy są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki?

Za dużo uczniów pod opieką jednego nauczyciela

W jednej grupie wychowawczej w świetlicy liczba uczniów nie powinna przekraczać 25. Z badań ZNP wynika, że 20% grup w świetlicach szkolnych przekracza przepisową liczebność. Ponadto, „problemem jest traktowanie świetlicy jako swoistej „przechowalni” uczniów w przypadku niezorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.”

Godzina karciana świetlicy ogranicza zatrudnienie nauczycieli - wychowawców

Badanie przeprowadzone przez ZNP wykazało, że zajęcia opieki świetlicowej realizują głównie nauczyciele w ramach tzw. godzin karcianych. Godziny te nie wzbogaciły zatem oferty zajęć świetlicowych, lecz doprowadziły do ograniczenia zatrudnienia nauczycieli świetlic.

Źródło: www.znp.edu.pl, Świetlica szkolna - analiza wyników badań ankietowych

Rekomendacje

Komisja Pedagogiczna Zarządu Głównego ZNP przedstawiał poniższe rekomendacje:

W zakresie nadzoru:

  • Konieczność zbadania, czy funkcjonujące świetlice szkolne zaspokajają w pełni potrzeby uczniów;
  • Potrzeba wzmożonego nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic połączonych ze stołówkami pod katem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących liczebności grup oraz realizoacji w świetlicy godzin doraźnych zastęstw.
W zakresie zmian w  przepisach:
  • Nowelizacja art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela i wykreślenie możliwości realizowania tzw. godziny karcianej w świetlicy szkolnej,
  • Potrzeba doprecyzowania przepisy o liczebności grup poprzez dodanie zapisu, że pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać jednocześniej więcej niż jedna grupa wychowawcza.
Źródło:
  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl), publikacja: Świetlica szkolna - analiza wyników badań ankietowych
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel