Świetlica w stołówce, stołówka w świetlicy - realia polskich szkół

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Ponad 30% szkół podstawowych oraz zespołów szkół zorganizowało świetlicę i stołówkę w jednym pomieszczeniu, jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Takie rozwiązanie narusza przepisy o liczebności grupy wychowawczej oraz budzi wątpliwości co do zgodności z przepisami bhp w szkole.

Ponad 30% szkół podstawowych oraz zespołów szkół zorganizowało świetlicę i stołówkę w jednym pomieszczeniu, jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Takie rozwiązanie narusza przepisy o liczebności grupy wychowawczej oraz budzi wątpliwości co do zgodności z przepisami bhp w szkole.

Badania ankietowe dotyczące organizacji świetlic skzolnych

Komisja Pedagogiczna Zarządu Głównego ZNP przeprowadziła na przełomie 2012/2013 roku badanie ankietowe dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnych. Na 6.657 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych objętych badaniem Komisji, świetlicy działają w 4.496 placówkach, co stanowi 67,54%.

Źródło: www.znp.edu.pl, Świetlica szkolna - analiza wyników badań ankietowych

Świetlica nie powinna być łączona ze stołówką

Zdaniem ZNP, „umiejscowienie świetlicy szkolnej razem ze stołówką w znacznym stopniu ogranicza jej działalność. Na czas wydawania obiadów przerywa się pracę świetlicy”.  Powstaje także pytanie - czy w takich warunkach w świetlicy są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki?

Za dużo uczniów pod opieką jednego nauczyciela

W jednej grupie wychowawczej w świetlicy liczba uczniów nie powinna przekraczać 25. Z badań ZNP wynika, że 20% grup w świetlicach szkolnych przekracza przepisową liczebność. Ponadto, „problemem jest traktowanie świetlicy jako swoistej „przechowalni” uczniów w przypadku niezorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.”

Godzina karciana świetlicy ogranicza zatrudnienie nauczycieli - wychowawców

Badanie przeprowadzone przez ZNP wykazało, że zajęcia opieki świetlicowej realizują głównie nauczyciele w ramach tzw. godzin karcianych. Godziny te nie wzbogaciły zatem oferty zajęć świetlicowych, lecz doprowadziły do ograniczenia zatrudnienia nauczycieli świetlic.

Źródło: www.znp.edu.pl, Świetlica szkolna - analiza wyników badań ankietowych

Rekomendacje

Komisja Pedagogiczna Zarządu Głównego ZNP przedstawiał poniższe rekomendacje:

W zakresie nadzoru:

  • Konieczność zbadania, czy funkcjonujące świetlice szkolne zaspokajają w pełni potrzeby uczniów;
  • Potrzeba wzmożonego nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic połączonych ze stołówkami pod katem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących liczebności grup oraz realizoacji w świetlicy godzin doraźnych zastęstw.
W zakresie zmian w  przepisach:
  • Nowelizacja art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela i wykreślenie możliwości realizowania tzw. godziny karcianej w świetlicy szkolnej,
  • Potrzeba doprecyzowania przepisy o liczebności grup poprzez dodanie zapisu, że pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać jednocześniej więcej niż jedna grupa wychowawcza.
Źródło:
  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl), publikacja: Świetlica szkolna - analiza wyników badań ankietowych
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel