TK: Świadczenia kompensacyjne zgodne z Konstytucją

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 4 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu

Wymóg 20-letniego stażu pracy wyłącznie w określonych placówkach, bez uwzględnienia świadczenia pracy na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu w placówkach niewymienionych w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, jest zgodny z Konstytucją. 

Wymóg 20-letniego stażu pracy wyłącznie w określonych placówkach, bez uwzględnienia świadczenia pracy na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu w placówkach niewymienionych w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, jest zgodny z Konstytucją. 

20-letni staż pracy przy tablicy to zatrudnienie wyłącznie w szkołach i placówkach oświatowych

Trybunał Konstytucyjny, w dniu 4 czerwca 2013 r.,  rozpoznał skargę konstytucyjną instruktora praktycznej nauki zawodu, któremu odmówiono prawa do świadczenia kompensacyjnego z uwagi na brak 20-letniego stażu pracy „przy tablicy”. Zdaniem organu rentowego oraz sądów powszechnych, zatrudnienie na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu wykonywanej przed 1999 r. w innych jednostkach niż wymienione w ustawie o świadczeniach kompensacyjnych, nie spełnia wymogu pracy nauczycielskiej wliczanej do 20-letniego stażu pracy, który jest jednym z warunków otrzymania świadczenia kompensacyjnego.

Instruktor praktycznej nauki zawodu powinien być traktowany jak nauczyciel

Zdaniem skarżącego, ewolucja przepisów dotyczących instruktorów praktycznej nauki zawodu nakazuje przyjąć, że powinni oni być traktowani tożsamo, jak nauczyciele praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w placówkach oświatowych. Przepisy o świadczeniach kompensacyjnych bezpodstawnie różnicują uprawnienia tych grup nauczycieli. Reprezentant sejmu- poseł Eugeniusz Kłopotek i Prokurator Generalny nie zgodzili się z tym argumentem twierdząc, że praca instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w zakładach pracy, a nie w szkołach oraz innych nauczycieli była podobna, lecz nie jednakowa.

Wyrok TK: Ograniczenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego zgodne z Konstytucją

Trybunał uznał, że kwestionowany przepis ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w zakresie, w jakim nie zalicza do nauczycielskiego stażu pracy zatrudnienia na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu w innych jednostkach niż wskazane w tym przepisie jest zgodny z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 2 oraz art. 67 ust. 2 w zw. z art. 32 Konstytucji. 

Zdaniem Trybunału, objęcie instruktorów praktycznej nauki zawodu niektórymi przepisami Karty Nauczyciela nie powoduje zrównania ich statusu ze statusem nauczycieli. W związku z tym nie było obowiązku jednakowego uregulowania ich sytuacji prawnej.

Źródło:

  • Strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego (www.tk.gov.pl).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel