Urlop zdrowotny przed sądem w Strasburgu

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego
Data publikacji: 6 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Niejasne przepisy i niejednolite orzecznictwo sądów nie pozwalają jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy i kiedy można zwolnić nauczyciela, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W związku z tym jedna z nauczycielek zwolniona z pracy podczas urlopu zdrowotnego zwróciła się do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka o rozstrzygniecie, czy takie działanie jest zgodne z prawem.

Przepisy nie rozstrzygają, czy urlop zdrowotny chroni nauczyciela przed zwolnieniem z pracy, czy też nie

Wśród nauczycieli i części dyrektorów szkół panuje przekonanie, że urlop dla poratowania zdrowia chroni nauczyciela przed zwolnieniem z pracy. Dlatego m.in. z tego powodu tuż przed wręczeniem nauczycielom wypowiedzeń (koniec maja) niektórzy dyrektorzy są zasypywania wnioskami o ten urlop.

Okazuje się jednak, że sprawa ochrony nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym przed zwolnieniem z pracy nie jest taka oczywista, jak się na pozór wydaje. Przepisy nie rozstrzygają bowiem tej kwestii, a w orzecznictwie brakuje w tym zakresie jednolitego stanowiska. W praktyce zatem w zależności od tego, do którego poglądu sądu dyrektor się przychyli, wybierając nauczyciela do zwolnienia, to albo będzie mógł skutecznie wręczyć mu wypowiedzenie w okresie urlopu zdrowotnego, albo nie.

Przykładowo w wyroku z 19 września 1996 r., I PRN 70/96, Sąd Najwyższy stwierdził, że rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mającym prawo do urlopu zdrowotnego (przebywającym na takim urlopie) ograniczone jest tylko do całkowitej likwidacji szkoły.

Z kolei w uchwale SN z 7 grudnia 2006 r., I PZP 4/06, sąd stwierdził, że w razie częściowej likwidacji szkoły, a także w przypadku zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć usprawiedliwiona nieobecność w pracy (w tym także urlop zdrowotny) nie chroni nauczyciela przed rozwiązaniem jego stosunku pracy.

Natomiast w wyroku z 9 września 2010 r., II PK 54/10; LEX nr 661502, Sąd Najwyższy stwierdził, że nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia jest chroniony przed zwolnieniem z pracy i niekorzystną dla niego zmianą w treści stosunku pracy.

Podane przykłady potwierdzają, że brak jest jednolitego stanowiska w kwestii dopuszczalności zmiany warunków zatrudnienia oraz rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie zdrowotnym, gdy podstawą do tego jest art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela (tzw. zmiany organizacyjne). Można zatem przyjąć różne interpretacje w tej kwestii, a dopiero sąd będzie w stanie w konkretnym przypadku rozstrzygnąć w sposób wiążący, czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może być zwolniony w tym czasie z pracy, czy też nie.
Dyrektorzy nie mają jasnych wskazówek, czy w 2013 r. mogą wypowiedzieć stosunek pracy nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym

Kwestia dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia wymaga rozstrzygnięcia chociażby z powodu mających miejsc w ostatnich latach masowych zwolnieniach nauczycieli spowodowanych zmianami organizacyjnymi, które dotyczą także nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych. Przy braku jasnych wytycznych w tym zakresie dyrektorzy planujący redukcję etatów w maju 2013 r. znowu mają dylemat, czy mogą skutecznie wypowiedzieć stosunek pracy nauczycielowi korzystającemu z urlopu zdrowotnego.

W sprawie dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy w trakcie urlopu zdrowotnego wątpliwości ma także jedna z byłych nauczycielek z Chrzanowa, której dyrektor, w związku z ograniczeniem godzin, wręczył wypowiedzenie tuż przed zakończeniem urlopu zdrowotnego, w sierpniu 2008 r. Nauczycielka ma wątpliwości, czy wypowiedzenie wręczone w trakcie urlopu zdrowotnego jest skuteczne, gdyż - jej zdaniem - to okres, w którym nauczyciel jest chroniony przed niekorzystną dla niego zmianą warunków zatrudnienia i zwolnieniem z pracy. Nauczycielka, po wyczerpaniu krajowej drogi odwoławczej, chce wnieść skargę na działalnie państwa polskiego w związku z dopuszczalnością wypowiadania nauczycielskich stosunków pracy w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia.

Agnieszka Rumik

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel