W 2015 r. planowany wzrost wynagrodzenia minimalnego o 70 zł

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 czerwca 2014 r.
Poleć znajomemu

Wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 1.750 zł z obecnych 1.680 zł - rząd przyjął propozycję resortu pracy.

Pracownik nie może zarabiać mniej niż wynagrodzenie minimalne

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Wyjątek stanowi wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę - w pierwszym roku nie może być ono niższe niż 80 proc. płacy minimalnej. W 2015 będzie to 1400 zł brutto.

Z płacą minimalną powiązana jest m.in.  odprawa w przypadku zwolnień z przyczyn leżących po stronie szkoły. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Propozycję płacy minimalnej na kolejny rok składa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  Rada Ministrów ustosunkowuje się do niej. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Komisja Trójstronna, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Komisja do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów tj. 1.750 zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby w 2015 r. płaca minimalna wyniosła 1750 zł. Rząd na posiedzeniu 10 czerwca przyjął propozycję ministerstwa.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel