Ważny wyrok: Gmina zwróci koszt powrotu rodzica niepełnosprawnego dziecka ze szkoły

Data publikacji: 21 lutego 2018 r.
Poleć znajomemu
Ważny wyrok: Gmina zwróci koszt powrotu rodzica niepełnosprawnego dziecka ze szkoły

Gmina ma obowiązek zwracać rodzicowi niepełnosprawnego dziecka nie tylko koszty dowiezienia go do i ze szkoły, ale także koszty powrotu samego rodzica ze szkoły oraz dojazdu do niej po dziecko. Poznaj wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie.

Opis sytuacji

Z pozwem przeciwko gminie wystąpiła matka niepełnosprawnej córki, która uczy się w szkole specjalnej. Kobieta dowoziła do szkoły córkę sama – w takim przypadku gmina ma obowiązek zwrócić jej koszty transportu, bo dowóz niepełnosprawnego dziecka ma być bezpłatny.

Jednak przepisy nie precyzują, za które przejazdy gmina powinna zwracać pieniądze. Gmina twierdzi, że tylko za przejazd z dzieckiem do i ze szkoły. Matka pozwała więc gminę, gdyż uważała, że zwrot kosztów należy się również za jej powrót do domu – czyli za 4 przejazdy dziennie, a nie tylko 2.

Nieprecyzyjne przepisy – ale na korzyść rodziców

Do sprawy przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich stojąc na stanowisku, że gmina powinna zwracać także za koszt powrotu rodzica po dowiezieniu dziecka i przyjazdu do szkoły po jego odbiór. W 2017 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia zobowiązał gminę do zawarcia umowy o zwrocie kosztów 4 przejazdów. Gmina wniosła apelację o oddalenie pozwu. Rzecznik wskazywał jednak, że dla obowiązków gmin znaczenie mają przede wszystkim usprawiedliwione potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, nie zaś interes ekonomiczny gminy.

Sąd okręgowy przychylił się do argumentacji Rzecznika, uznając że co prawda przepisy są nieprecyzyjne, ale należy je interpretować zgodnie z celem ich wprowadzenia.

Zdaniem RPO wyrok może być niezwykle istotny dla stosowania Prawa oświatowego. Zgodnie z art. 24 Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami Polska jest zobowiązana do zapewnienia takim osobom prawa do edukacji bez dyskryminacji i na zasadzie równości. Zapewnienie dojazdu do szkół uczniów z niepełnosprawnościami jest realizacją tego prawa.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel