Więcej pieniędzy na odprawy, ale tylko na wniosek samorządu

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 9 września 2016 r.
Poleć znajomemu
Więcej pieniędzy na odprawy, ale tylko na wniosek samorządu

Koniec roku szkolnego w szkołach wiąże się z obowiązkiem wypłaty odpraw dla zwolnionych nauczycieli, a także odpraw emerytalno-rentowych. Istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków na ten cel o ile samorząd złoży stosowny wniosek w terminie do 10 października.

Znaczne kwoty odpraw

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, którego stosunek zostanie rozwiązany na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, przysługuje odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest ona zależna od stażu pracy). Dodatkowo, jeśli w związku z rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciel przechodzi na emeryturę, świadczenie kompensacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, otrzyma on drugą odprawę w maksymalnej wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Niektórzy nauczyciele, odchodząc z pracy mogą zatem otrzymać odprawy w łącznej kwocie przewyższającej znacznie 20 000 zł.

Możliwość sfinansowania wydatków na odprawy

W celu pokrycia kosztów wypłaty odpraw dla nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego może złożyć wniosek o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. o 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, należy do niego dołączyć podpisane oświadczenie, że liczba etatów nauczycieli w roku 2016 nie uległa zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego (według stanu na dzień 30 września i dzień 10 października). Termin do złożenia wniosku upływa 10 października. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony przed 30 września, wówczas samorząd powinien ponownie złożyć wskazane oświadczenie i ewentualnie – w razie zmian w liczbie nauczycieli, którym wręczono wypowiedzenia – skorygować wniosek.

Źródło:

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel