Więcej pieniędzy na odprawy, ale tylko na wniosek samorządu

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 9 września 2016 r.
Poleć znajomemu
Więcej pieniędzy na odprawy, ale tylko na wniosek samorządu

Koniec roku szkolnego w szkołach wiąże się z obowiązkiem wypłaty odpraw dla zwolnionych nauczycieli, a także odpraw emerytalno-rentowych. Istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków na ten cel o ile samorząd złoży stosowny wniosek w terminie do 10 października.

Znaczne kwoty odpraw

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, którego stosunek zostanie rozwiązany na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, przysługuje odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest ona zależna od stażu pracy). Dodatkowo, jeśli w związku z rozwiązaniem stosunku pracy nauczyciel przechodzi na emeryturę, świadczenie kompensacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, otrzyma on drugą odprawę w maksymalnej wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Niektórzy nauczyciele, odchodząc z pracy mogą zatem otrzymać odprawy w łącznej kwocie przewyższającej znacznie 20 000 zł.

Możliwość sfinansowania wydatków na odprawy

W celu pokrycia kosztów wypłaty odpraw dla nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego może złożyć wniosek o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. o 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, należy do niego dołączyć podpisane oświadczenie, że liczba etatów nauczycieli w roku 2016 nie uległa zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego (według stanu na dzień 30 września i dzień 10 października). Termin do złożenia wniosku upływa 10 października. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony przed 30 września, wówczas samorząd powinien ponownie złożyć wskazane oświadczenie i ewentualnie – w razie zmian w liczbie nauczycieli, którym wręczono wypowiedzenia – skorygować wniosek.

Źródło:

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel