Większa kontrola aktów prawnych podejmowanych przez organy prowadzące będące j.s.t.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

 26 lipca 2012 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Na posiedzeniu uchwalono dezyderat do Premiera, by zwrócił się do wojewodów aby kontrolowali formalną poprawność aktów prawnych wydawanych przez organy j.s.t. w sprawach oświatowych.

Niepokojące sygnały naruszania prawa przez organy prowadzące

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży jest zaniepokojona napływającymi sygnałami o przypadkach naruszania lub obchodzenia przepisów prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań samorządu terytorialnego związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół oraz placówek oświatowych.

Dotyczy to m.in. podejmowania przez niektóre samorządy uchwał o przekazywaniu prowadzenia publicznych szkół spółkom komunalnym, likwidowaniu bibliotek szkolnych, opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, czy wydawania bez podstawy prawnej przez organy wykonawcze zarządzeń odnoszących się do organizacji pracy szkoły.

Niejednolite rozstrzygnięcia oraz bierność organów nadzoru powoduje chaos prawny

Niepokój Komisji budzi również sposób wykonywania przez wojewodów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego pod względem legalności podejmowanych przez nie uchwał w sprawie szkół i placówek oświatowych. Zauważalny jest tu brak konsekwencji rozstrzygnięć wojewodów dotyczących uchwał w tych samych sprawach, a podjętych przez organy stanowiące różnych jednostek samorządu terytorialnego. Nie ma także jednolitości w postępowaniu wojewodów wobec zgłaszanych przypadków sprzecznych z prawem działań jednostek samorządu terytorialnego. Część wojewodów powstrzymuje się również od reagowania, powołując się na konstytucyjną normę samodzielności samorządu terytorialnego. Sytuacja ta zdaniem Komisji prowadzi do chaosu prawnego i deprecjonuje skuteczność działań organów nadzoru w egzekwowaniu prawa. Nie sprzyja w rezultacie prawidłowemu i stabilnemu funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Prośba do Premiera

Komisja poprosiła Premiera o zwrócenie się do wojewodów, by w ramach swoich uprawnień szczególną uwagę zwrócili na formalną poprawność aktów prawnych podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach związanych z zakładaniem i prowadzeniem przez nie szkół i placówek oświatowych.

Źródło:

  • Dezyderat nr 2 Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2012 r. w sprawie wykonywania przez wojewodów nadzoru prawnego nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
Opracowanie: Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
organ prowadzący

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel