Wypróbuj kalkulator pensum łączonego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 listopada 2018 r.
Poleć znajomemu
Wypróbuj kalkulator pensum łączonego

W przypadku realizacji przez nauczyciela zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze, trzeba ustalić tzw. pensum łączone. Sprowadzanie poszczególnych wymiarów do wspólnego mianownika jest czasochłonne, ale nie z Portalem Oświatowym. Kalkulator pensum łączonego sam policzy obowiązkowy wymiar zajęć i ewentualne godziny ponadwymiarowe.

Pensum łączone dla każdego nauczyciela, który realizuje zajęcia na różnych stanowiskach

Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe (art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela).

Zdaniem MEN: „Powyższy przepis należy stosować  do ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bez względu na liczbę/wymiar godzin przydzielonych nauczycielowi w ramach każdego stanowiska” (fragment komunikatu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Oblicz pensum łączone korzystając kalkulatora

Aby szybko policzyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze pensum, wystarczy skorzystać z kalkulatora pensum łączonego . Wpisujemy tylko wymiar etatu na poszczególnych stanowiskach zajmowanych przez nauczyciela, a kalkulator sam obliczy pensum łączone i liczbę ewentualnych godzin ponadwymiarowych.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel