Wystąpienie RPD w sprawie organizacji nauczania indywidualnego

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 20 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu

Istnieje niebezpieczeństwo, że dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania będą wykluczane z zajęć z rówieśnikami - alarmuje Rzecznik Praw Dziecka i zwraca się w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej.

W myśl przepisów nowego, obowiązującego od 9 września 2014 r. rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego zostali pozbawieni możliwości wspólnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych z rówieśnikami, pomimo, że realizacja zajęć nauczania indywidualnego dopuszczalna jest na terenie placówki. Musi ona jednak odbywać się w odrębnym pomieszczeniu, co tym samym ogranicza szerszą integrację z grupą rówieśniczą.

W wystąpieniu rzecznik zwrócił również uwagę na ewentualne nieprawidłowości związane z indywidualnym nauczaniem, np. stosowanie tej formy nauczania jako metody na „pozbywanie” się z ze szkoły czy przedszkola dzieci sprawiających trudności wychowawcze, niekiedy stosowanej „pod naciskiem” rodzica bądź nauczyciela, bez medycznego uzasadnienia.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka „ta forma pomocy powinna przysługiwać tylko tym małoletnim, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej. Ewentualne nadużycia w tym zakresie wymagają „uszczelnienia” całego systemu związanego z wydawaniem orzeczeń o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego i o potrzebie indywidualnego nauczania. Sposobem na rozwiązanie powyższego problemu nie może być rezygnacja z uelastycznienia form indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania”.

Źródło:

Opracowanie: Wioleta Szczygielska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel