Wystąpienie RPD w sprawie organizacji nauczania indywidualnego

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 20 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu

Istnieje niebezpieczeństwo, że dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania będą wykluczane z zajęć z rówieśnikami - alarmuje Rzecznik Praw Dziecka i zwraca się w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej.

W myśl przepisów nowego, obowiązującego od 9 września 2014 r. rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego zostali pozbawieni możliwości wspólnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych z rówieśnikami, pomimo, że realizacja zajęć nauczania indywidualnego dopuszczalna jest na terenie placówki. Musi ona jednak odbywać się w odrębnym pomieszczeniu, co tym samym ogranicza szerszą integrację z grupą rówieśniczą.

W wystąpieniu rzecznik zwrócił również uwagę na ewentualne nieprawidłowości związane z indywidualnym nauczaniem, np. stosowanie tej formy nauczania jako metody na „pozbywanie” się z ze szkoły czy przedszkola dzieci sprawiających trudności wychowawcze, niekiedy stosowanej „pod naciskiem” rodzica bądź nauczyciela, bez medycznego uzasadnienia.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka „ta forma pomocy powinna przysługiwać tylko tym małoletnim, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej. Ewentualne nadużycia w tym zakresie wymagają „uszczelnienia” całego systemu związanego z wydawaniem orzeczeń o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego i o potrzebie indywidualnego nauczania. Sposobem na rozwiązanie powyższego problemu nie może być rezygnacja z uelastycznienia form indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania”.

Źródło:

Opracowanie: Wioleta Szczygielska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel