Za dużo prac domowych! RPD wnioskuje o analizę podstaw programowych

Data publikacji: 29 listopada 2018 r.
Poleć znajomemu
Za dużo prac domowych! RPD wnioskuje o analizę podstaw programowych

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zgłasza do Minister Edukacji Narodowej przeciążenie uczniów pracami domowymi i postulat o analizę podstawy programowej. W wystąpieniu RPD wskazał w szczególności na obowiązkowe prace domowe w niepokojącej ilości, a także zadawanie uczniom tematów nieprzerobionych na lekcji, do samodzielnego opracowania.

Coraz mniej wolnego czasu poza szkołą

Realizacja podstawy programowej nie powinna wiązać się z nakładaniem na uczniów dodatkowych, pozaszkolnych obciążeń. Ma to wpływ na ograniczenie prawa dzieci do czasu wolnego, zabawy i rozwijania własnych zainteresowań, a także przyczynia się do przemęczenia uczniów.

2 pytania do MEN

W wystąpieniu do MEN Rzecznik pyta:

1)  czy resort dokonał wyliczenia czasu niezbędnego do przekazania uczniom wiedzy i wyćwiczenia umiejętności w odniesieniu do poszczególnych wymagań zawartych w podstawie programowej,

2)  czy dokonano porównania tych danych do liczby godzin zajęć z danego przedmiotu, a jeżeli tak, to czy wyliczenia te uwzględniają potrzebę indywidualizacji procesu nauczania, rozwijania zainteresowań i konieczność zaplanowania lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów oraz czy wzięto pod uwagę niezbędną rezerwę czasową np. na wycieczki szkolne czy wypadki losowe.

Rzecznik wniósł także o przekazanie uzasadnienia do każdego z poszczególnych wymagań zawartych w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej, w kontekście ich znaczenia dla realizacji ogólnych celów procesu kształcenia i wychowania.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel