Zapraszamy na czerwcowe szkolenie „RODO w oświacie”

Data publikacji: 21 maja 2018 r.
Poleć znajomemu
Zapraszamy na czerwcowe szkolenie „RODO w oświacie”

Na początku czerwca zapraszamy na szkolenie dotyczące wdrażania przepisów RODO w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. To ważne wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą mieć w swoich placówkach rzetelnie opracowaną dokumentację i procedury dotyczące nowych przepisów. Szkolenie pozwoli odnaleźć się w tych nowych zapisach i przygotować placówkę na zmiany.

Przygotowanie do nowych przepisów

Udział w szkoleniu pozwoli:

 • usystematyzować wiedzę na temat obowiązków dyrektorów określonych w RODO,
 • poznać możliwy sposób wdrożenia nowych przepisów,
 • ustalić harmonogram działań wdrażających nowe przepisy,
 • dostarczyć uczestnikom praktycznej wiedzy o RODO, dzięki której będą mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące wdrażania RODO w jednostce,
 • zapewnić osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów tj. obowiązku zapoznania z przepisami o ochronie danych osobowych.
Już dziś zapisz się na szkolenie:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 09:00-16:00

CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE – WYKŁAD

 • Jakie akty będą obowiązywały w ochronie danych po 25 maja 2018 r.
 • Unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – kogo i w jakim zakresie dotyczy, kluczowe pojęcia i wymagania, wykaz i omówienie nowych wymagań.
 • Przedstawienie porównania systemu ochrony danych osobowych obecnie i po 25 maja 2018 r.
 • Wyznaczenie inspektora ochrony danych – obowiązkowo czy dobrowolnie, kwalifikacje, status, zadania.
 • Nowa ustawa o ochronie danych osobowych jako akt uzupełniający stosowanie RODO – omówienie zagadnień które reguluje.
 • Zmiany przepisach w związku z wdrażaniem RODO  – omówienie zagadnień które ulegną zmianie w oświacie (np. Kodeks pracy, ustawa – Prawo oświatowe, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).
 • Powołanie nowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – rola i kompetencje, nowe uprawnienia kontrolne, kryteria nakładania kar pieniężnych,   odwoływanie się od nałożonych kar, odpowiedzialność finansowa, karna, cywilna, czy dyrektor może zostać pociągnięty do indywidualnej odpowiedzialności finansowej.

CZĘŚĆ II – WYKŁAD Z ELEMENTAMI WARSZTATU

 • W jaki sposób należy przygotować się, by było możliwe spełnienie wymagań RODO?
 • Opracowanie niezbędnych narzędzi do przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w jednostce, omówienie wybranych wzorów.
 • Realizacja wymagań RODO w praktyce – omówienie możliwych scenariuszy postępowania przy wdrażaniu RODO do poszczególnych obszarów funkcjonowania przedszkola i szkoły.

CZĘŚĆ III – WYKŁAD Z ELEMENTAMI WARSZTATU

 • Dokumentacja - czy dotychczasowa dokumentacja bezpieczeństwa będzie obowiązywać, nowa dokumentacja związana z przetwarzaniem danych: rejestr czynności przetwarzania danych, polityki bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, rejestr incydentów bezpieczeństwa, komunikat o naruszeniu danych, analiza ryzyka przetwarzania danych, umowa powierzenia przetwarzania danych, wykaz udostępnień danych osobowych innym podmiotom, wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, wykaz udostępnień danych osobowych osobom, których dotyczą, itd.
 • Omówienie przykładowej (wzorcowej) polityki ochrony danych osobowych wraz z niezbędnymi załącznikami.
 • Pytania i odpowiedz - prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu.
Szczegółowy harmonogram szkolenia, a także więcej informacji znajdziesz tutaj>>

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel