ZNP ogłasza strajk generalny

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 9 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
ZNP ogłasza strajk generalny

Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada na 31 marca przeprowadzenie strajków w proteście przeciwko wdrażaniu reformy oświaty. Strajki nie zostaną jednak przeprowadzone we wszystkich szkołach.

Strajk odbędzie się 31 marca

Uchwałą podjętą w dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wyznaczył 31 marca br. jako dzień strajku pracowników oświaty. W uchwale zobowiązano poszczególne organizacje związkowej (Zarządy Oddziałów ZNP) do podjęcia odpowiednich uchwał w sprawie ogłoszenia strajku na terenie ich działania.

Warunki przeprowadzenia strajku

Warto zaznaczyć, że podjęcie wskazanej uchwały nie oznacza, że strajk zostanie przeprowadzony w każdej szkole. Kwestię przeprowadzenia strajku należy bowiem odnosić indywidualnie do każdej placówki. Aby strajk odbył się w danej placówce, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • wobec szkoły zrealizowano kroki w procedurze sporu zbiorowego poprzedzające strajk (rokowania i mediacja),
  • organizacja związkowa przeprowadziła w szkole referendum strajkowe, w którym pracownicy zagłosowali za przeprowadzeniem strajku (większość zwykła, quorum – co najmniej połowa wszystkich pracowników szkoły),
  • organizacja związkowa podjęła uchwałę o ogłoszeniu strajku, na co najmniej 5 dni przed jego rozpoczęciem.

Wyjątkowo strajk może być przeprowadzony nawet wówczas, gdy nie odbyły się rokowania i mediacja, jeżeli bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło przeprowadzenie rokowań lub mediacji, a także w wypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym.

Źródło:

Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (http://www.znp.edu.pl)

  • Ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 295).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel