ZNP protestuje przeciwko obciążaniu szkół obowiązkami związanymi z programem Rodzina 500+

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 22 marca 2016 r.
Poleć znajomemu
ZNP protestuje przeciwko obciążaniu szkół obowiązkami związanymi z programem Rodzina 500+

Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował list do Ministra Edukacji Narodowej w związku z obawami o nałożenie na szkoły i inne placówki oświatowe obowiązku przyjmowania wniosków i wypłaty popularnych „pięćsetek”. ZNP żąda podjęcia działań zapobiegawczych.

Niepokojące sygnały z niektórych samorządów

Związek powołuje się na napływające informacje o działaniach niektórych samorządów zmierzających do nałożenia na szkoły i placówki obowiązków związanych z przyjmowaniem wniosków o ustalenie prawa oraz wypłacania świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W liście zwrócono uwagę na próby obciążenia dyrektorów i pracowników szkół tymi obowiązkami bez ich zgody.

Zdaniem ZNP konieczna jest zgoda dyrektora lub innego pracownika

ZNP zauważa, że wprawdzie art. 10 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. uprawnia organ administracji do upoważnienia dyrektora szkoły, a na wniosek dyrektora - także innego pracownika szkoły do prowadzenia postępowań w sprawie „pięćsetek”. Niemniej jednak wskazuje, że nałożenie dodatkowych obowiązków powinno nastąpić wyłącznie za zgodą dyrektora lub innego pracownika szkoły, której potwierdzeniem byłaby odrębna umowa zawarta przez jednostkę samorządu terytorialnego z dyrektorem lub innym pracownikiem. W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernego obciążenia jednostek oświaty obowiązkami wykraczającymi poza zakres ich działania i to kosztem podstawowych obowiązków, które powinny być realizowane w trakcie normalnego czasu pracy dyrektora bądź innego pracownika szkoły.

3 postulaty Związku

W związku z istniejącymi obawami w liście postuluje się o podjęcie przez MEN działań zapobiegawczych, mających na celu:

  1. uzależnienie nakładania dodatkowych obowiązków związanych z „pięćsetkami” od zgody dyrektora lub danego pracownika,
  2. wykluczenie możliwości wykonywania tych obowiązków w ramach czasu, w którym dany pracownik winien świadczyć pracę na rzecz szkoły,
  3. uniemożliwienie finansowania wynagrodzeń z tytułu realizacji tych obowiązków ze środków zagwarantowanych w planach finansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół.
Źródło:Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel