Zestaw dokumentów wymaganych w nadzorze pedagogicznym dyrektora przedszkola

Data publikacji: 25 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Zestaw dokumentów wymaganych w nadzorze pedagogicznym dyrektora przedszkola
Dokument archiwalny

Jednym z zadań dyrektora przedszkola jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor przedszkola:

 1. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki,
 2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 3. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań.

Zestaw zawiera następujące dokumenty:

 • Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola
 • Arkusz kontroli diagnozy przedszkolnej       
 • Arkusz kontroli dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela przedszkola          
 • Arkusz kontroli dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Arkusz kontroli dziennika zajęć        
 • Arkusz kontroli dziennika zajęć dodatkowych          
 • Arkusz kontroli planów miesięcznych          
 • Karta kontroli przeprowadzonych przez dyrektora przedszkola w zakresie przestrzegania przez nauczycieli przepisów
 • Ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru – scenariusz podsumowania nadzoru pedagogicznego        
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego   
 • Procedura ewaluacji wewnętrznej   
 • Podział zadań w ramach ewaluacji wewnętrznej     
 • Przykładowy program naprawczy dla przedszkoli   
 • Raport z ewaluacji wewnętrznej
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) – art. 39 ust. 1.
 • Rozporządzenie z Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270) - §25.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel