Zestaw narzędzi do monitorowania podstawy programowej dla dyrektora przedszkola

Data publikacji: 25 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Zestaw narzędzi do monitorowania podstawy programowej dla dyrektora przedszkola
Dokument archiwalny

W każdym przedszkolu obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.). Dyrektor przedszkola obowiązany jest kontrolować prawidłowość realizacji podstawy programowej przez nauczycieli. W celu usprawnienia nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w tym zakresie opracowuje się dodatkowe dokumenty.

Zestaw zawiera następujące dokumenty:

 • Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego        
 • Plan monitorowania realizacji podstawy programowej      
 • Wzór oświadczenia o realizacji podstawy programowej    
 • Arkusz monitoringu realizacji wniosków z diagnozy wstępnej        
 • Karta monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu       
 • Karta monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie zarządzania czasem pracy    
 • Arkusz kontroli zgodności zapisów w dzienniku z ramowym rozkładem dnia w grupach dzieci młodszych
 • Arkusz kontroli zgodności zapisów w dzienniku z ramowym rozkładem dnia grupy 6-latków      
 • Wzór karty działań podejmowanych przez dyrektora przedszkola 
 • Wzór karty kontroli dyrektora przedszkola  
 • Podsumowanie pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej    
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - art. 33 ust. 3 pkt 1.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.).
 • Rozporządzenie z Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel