Dodatkowe zatrudnienie w szkole wyższej nie wymaga zgody dyrektora

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 18 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze godzin w liceum musi otrzymać zgodę dyrektora na dodatkowe zatrudnienie na wyższej uczelni?
Odpowiedź: Nie. Zgoda nie jest konieczna w przypadku podjęcia zatrudnienia w szkole wyższej.

Zgoda tylko na inną pracę w ramach systemu oświaty

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. W przypadku naruszenia przez nauczyciela tego zakazu, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 222 ust. 1-2 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe).

Podjęcie decyzji w sprawie zgody na dodatkowe zatrudnienia jest przedmiotem uznania dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia. Dyrektor może ale nie musi udzielać tej zgody.
Zgoda dyrektora jest konieczna tylko w przypadku kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia w innej szkole, placówce lub zespole (art. 220 ust. 2 Przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe), a więc w jednostkach objętych systemem oświaty (art. 2 Prawa oświatowego). Do tych jednostek nie zalicza się szkół wyższych. Tym samym nauczyciel nie potrzebuje zgody dyrektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w szkole wyższej.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel