MPIPS: Kto może zostać opiekunem dziecięcym oraz dziennym opiekunem

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 17 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

W związku z nowelizacją ustawy żłobkowej katalog podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów rozszerzy się o osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Resort pracy przypomina, jakie kwalifikacje musi posiadać osoba chcąca zostać opiekunem dziecięcym w żłobku i klubie dziecięcym lub dziennym opiekunem.

Opiekunem dziecięcym w żłobku i klubie dziecięcym może zostać osoba posiadająca kwalifikacje:

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.
Pracę w żłobku lub klubie dziecięcym może podjąć również osoba nieposiadająca kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, jeżeli spełnia jeden z poniższych warunków:
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie i ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (osoba, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności);
 • przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, odbyła 280-godzinne szkolenie.
Dziennym opiekunem może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
 • pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun;
 • posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego i odbyła 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy;
 • ukończyła 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna.

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel