MPIPS: Kto może zostać opiekunem dziecięcym oraz dziennym opiekunem

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 17 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

W związku z nowelizacją ustawy żłobkowej katalog podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów rozszerzy się o osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Resort pracy przypomina, jakie kwalifikacje musi posiadać osoba chcąca zostać opiekunem dziecięcym w żłobku i klubie dziecięcym lub dziennym opiekunem.

Opiekunem dziecięcym w żłobku i klubie dziecięcym może zostać osoba posiadająca kwalifikacje:

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.
Pracę w żłobku lub klubie dziecięcym może podjąć również osoba nieposiadająca kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, jeżeli spełnia jeden z poniższych warunków:
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie i ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (osoba, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności);
 • przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, odbyła 280-godzinne szkolenie.
Dziennym opiekunem może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
 • pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun;
 • posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego i odbyła 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy;
 • ukończyła 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna.

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel