Sprawdź, czy dyrektor szkoły podstawowej ma wpływ na decyzje kadrowe dyrektora włączanego gimnazjum

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 18 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Z dniem 1 września 2017 r. dojdzie do włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej. Czy ustępujący dyrektor gimnazjum może jeszcze w sierpniu zatrudnić nowych nauczycieli i podpisać z nimi umowę? Czy udział w tym powinien mieć dyrektor szkoły podstawowej?
Odpowiedź: Formalnie decyzje kadrowe w gimnazjum włączanym do szkoły podstawowej podejmuje do dnia połączenia dyrektor gimnazjum. Zmiana w arkuszu organizacyjnym wymaga jednak uzgodnienia z dyrektorem szkoły podstawowej.

Obowiązki dyrektora będą realizowane do 31 sierpnia

Dotychczasowe gimnazjum można włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej m.in. z dniem 1 września 2017 r. (art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum (art. 238 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Oznacza to, że dyrektor gimnazjum przestaje być dyrektorem z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej. Do tego czasu zajmuje stanowisko, co oznacza, że właściwy jest m.in. do zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki (art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Obowiązek współdziałania przy kształtowaniu stanu kadr

Należy jednak pamiętać, że w przypadku szkoły, do której odpowiednio z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji szkoły odpowiednio na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum (art. 323 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). W związku z powyższym dyrektor gimnazjum musi uzgodnić z dyrektorem szkoły podstawowej kwestię nawiązania stosunku pracy z pracownikiem, gdyż decyzja ta skutkuje zmianą w arkuszu organizacyjnym ośmioletniej szkoły podstawowej.

Decyzje w sprawie nawiązywania stosunku pracy w gimnazjum włączanym do szkoły podstawowej dyrektor gimnazjum powinien uzgadniać z dyrektorem szkoły podstawowej.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel