Sprawdź, czy dyrektor szkoły podstawowej ma wpływ na decyzje kadrowe dyrektora włączanego gimnazjum

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Data publikacji: 18 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Z dniem 1 września 2017 r. dojdzie do włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej. Czy ustępujący dyrektor gimnazjum może jeszcze w sierpniu zatrudnić nowych nauczycieli i podpisać z nimi umowę? Czy udział w tym powinien mieć dyrektor szkoły podstawowej?
Odpowiedź: Formalnie decyzje kadrowe w gimnazjum włączanym do szkoły podstawowej podejmuje do dnia połączenia dyrektor gimnazjum. Zmiana w arkuszu organizacyjnym wymaga jednak uzgodnienia z dyrektorem szkoły podstawowej.
Obowiązki dyrektora będą realizowane do 31 sierpnia

Dotychczasowe gimnazjum można włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej m.in. z dniem 1 września 2017 r. (art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum (art. 238 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Oznacza to, że dyrektor gimnazjum przestaje być dyrektorem z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej. Do tego czasu zajmuje stanowisko, co oznacza, że właściwy jest m.in. do zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki (art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Obowiązek współdziałania przy kształtowaniu stanu kadr

Należy jednak pamiętać, że w przypadku szkoły, do której odpowiednio z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji szkoły odpowiednio na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum (art. 323 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). W związku z powyższym dyrektor gimnazjum musi uzgodnić z dyrektorem szkoły podstawowej kwestię nawiązania stosunku pracy z pracownikiem, gdyż decyzja ta skutkuje zmianą w arkuszu organizacyjnym ośmioletniej szkoły podstawowej.

Decyzje w sprawie nawiązywania stosunku pracy w gimnazjum włączanym do szkoły podstawowej dyrektor gimnazjum powinien uzgadniać z dyrektorem szkoły podstawowej.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel