Uzupełnienie pensum a informacja o wolnym stanowisku pracy

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 23 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Organ prowadzący zamierza nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia pensum w wymiarze 5 godzin w przedszkolu. Czy dyrektor przedszkola powinien w związku z tym zrezygnować z przesyłania informacji do kuratora oświaty o wolnym stanowisku pracy?
Odpowiedź: Tak. Nie powstaje bowiem wolne stanowisko pracy.
Wyłączna kompetencja organu prowadzącego

Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Jak wynika z powyższego, o nałożeniu na nauczyciela obowiązku uzupełnienia pensum w innej szkole decyduje organ prowadzący a nie pracodawca. Dyrektor nie może odmówić przydzielenia godzin nauczycielowi, który zgodnie z poleceniem organu prowadzącego ma uzupełniać etat w danej szkole. Co istotne, nauczyciel uzupełniający etat nie nawiązuje stosunku pracy ze szkołą, w której etat uzupełnia.

O nałożeniu obowiązku uzupełnienia pensum w innej szkole decyduje wyłącznie organ prowadzący.
Informacja tylko w przypadku możliwości zatrudnienia nowego nauczyciela

W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli (art. 224 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Godziny objęte uzupełnieniem nie mogą być więc uznane za wolne stanowisko pracy, na które istniałaby możliwość zatrudnienia nowego zatrudnienia. Tym samym dyrektor szkoły, w której nauczyciel będzie uzupełniał pensum nie informuje kuratora oświaty o wolnym stanowisku pracy, które miałoby obejmować godziny objęte uzupełnieniem.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel