Uzupełnienie pensum a informacja o wolnym stanowisku pracy

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 23 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Organ prowadzący zamierza nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia pensum w wymiarze 5 godzin w przedszkolu. Czy dyrektor przedszkola powinien w związku z tym zrezygnować z przesyłania informacji do kuratora oświaty o wolnym stanowisku pracy?
Odpowiedź: Tak. Nie powstaje bowiem wolne stanowisko pracy.

Wyłączna kompetencja organu prowadzącego

Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Jak wynika z powyższego, o nałożeniu na nauczyciela obowiązku uzupełnienia pensum w innej szkole decyduje organ prowadzący a nie pracodawca. Dyrektor nie może odmówić przydzielenia godzin nauczycielowi, który zgodnie z poleceniem organu prowadzącego ma uzupełniać etat w danej szkole. Co istotne, nauczyciel uzupełniający etat nie nawiązuje stosunku pracy ze szkołą, w której etat uzupełnia.

O nałożeniu obowiązku uzupełnienia pensum w innej szkole decyduje wyłącznie organ prowadzący.

Informacja tylko w przypadku możliwości zatrudnienia nowego nauczyciela

W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli (art. 224 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Godziny objęte uzupełnieniem nie mogą być więc uznane za wolne stanowisko pracy, na które istniałaby możliwość zatrudnienia nowego zatrudnienia. Tym samym dyrektor szkoły, w której nauczyciel będzie uzupełniał pensum nie informuje kuratora oświaty o wolnym stanowisku pracy, które miałoby obejmować godziny objęte uzupełnieniem.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel