Zgoda na dodatkowe zatrudnienie tylko bezwarunkowo

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 6 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy dyrektor, wyrażając zgodę na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy, może określić maksymalna liczbę godzin, której nie może przekroczyć nauczyciel w dodatkowym miejscu zatrudnienia?
Odpowiedź: Nie. Dyrektor może udzielić jedynie bezwarunkowej zgody na dodatkowe zatrudnienie.

Zgoda w formie pisemnej

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. W przypadku naruszenia przez nauczyciela tego zakazu, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 222 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie powinna być wyrażona na piśmie. Nie jest wymagane jej uzasadnienie.

Zgoda powinna dotyczyć konkretnego zatrudnienia

Przepisy nie wskazują, by zgoda udzielana przez dyrektora na dodatkowe zatrudnienie mogła mieć warunkowy charakter i być ograniczona do danego wymiaru zajęć. Tym samym należy przyjąć, że dyrektor może udzielić jedynie bezwarunkowej zgody na dodatkowe zatrudnienie. Zgoda powinna dotyczyć konkretnego zatrudnienia we wskazanej przez nauczyciela szkole.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel