Czy nauczyciel musi mieć zgodę na drugie zatrudnienie w szkole niepublicznej

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 21 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jestem nauczycielem w samorządowej publicznej szkole podstawowej. Chciałabym podjąć pracę w szkole niepublicznej od 1 września 2017 r. (zjazdy sobota - niedziela). Czy muszę mieć zgodę swojego obecnego pracodawcy?
Odpowiedź: Tak, jeżeli zatrudnienie w szkole podstawowej jest zatrudnieniem w pełnym wymiarze zajęć.

Bez zgody dyrektora nie wolno podjąć dodatkowego zatrudnienia

Odpowiedź uwzględnia założenie, że szkoła podstawowa, o której mowa w zapytaniu, została wskazana jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. W przypadku naruszenia przez nauczyciela powyższego ograniczenia dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Szkoła niepubliczna objęta ograniczeniem

Ograniczenie to dotyczy również przypadku, gdy dodatkowe zatrudnienie jest zatrudnieniem w szkole niepublicznej. Bez znaczenia pozostaje tu fakt, że nauczyciel będzie realizował zajęcia w tej szkole w weekendy, co dałoby się pogodzić z obowiązkami w szkole samorządowej. Celem ograniczenia nie jest bowiem zapewnienie nauczycielom możliwości pogodzenia obowiązków służbowych w ramach dwóch zatrudnień, lecz zwiększenie liczby wolnych miejsc pracy dla nauczycieli zwalnianych w wyniku reformy oświaty.

Jeżeli nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w podstawowym miejscu pracy podejmuje zatrudnienie w innej szkole, wówczas jego obowiązkiem jest wystąpić z zapytaniem do dyrektora szkoły macierzystej o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie. Podjęcie dodatkowego zatrudnienia mimo braku zgody dyrektora grozi zwolnieniem z pracy w szkole macierzystej.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel