Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiana warunków pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zmiany wymiaru etatu i stanowiska nauczyciela oraz przeniesienia służbowego nauczyciela. Poznaj procedury, które obowiązują Cię, gdy chcesz zmienić umowę o pracę nauczyciela.

Przeniesienie nauczyciela wspomagającego na świetlicę

Przeniesienie nauczyciela wspomagającego na świetlicę

Zdalna edukacja i wynikający z niej brak możliwości bezpośredniego kontaktu nauczyciela wspomagającego z uczniem, dla którego został zatrudniony, rodzi niekiedy wątpliwości czy nauczyciel ten powinien nadal zajmować swoje stanowisko. Sprawdź, jak w związku ze zdalną edukacją przesunąć nauczyciela wspomagającego na świetlicę i czy jest to w ogóle zasadne.

Zmniejszenie etatu na wniosek nauczyciela mianowanego

Obniżenie etatu na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Nie zawsze nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowanie chce lub może pracować w pełnym wymiarze zajęć. Sprawdź, czy i w jaki sposób można zmniejszyć wymiar zatrudnienia na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

Obowiązek uzupełniania etatu przez nauczyciela kontraktowego

Pytanie: Organ prowadzący chce nałożyć obowiązek uzupełniania etatu na nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć. Czy jest to możliwe?

Konsultacje związkowe propozycji ograniczenia zatrudnienia

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek pytać o opinię związki zawodowe, jeśli ma zamiar ograniczyć zatrudnienie nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania?

Przeniesienie nauczyciela do miejsca zamieszkania małżonka

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania wniosła podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka. Proszę o interpretację tego przepisu.

Przekształcenie umowy w mianowanie w czasie urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć uzyskała stopień nauczyciela mianowanego w grudniu 2019 r. Od listopada korzysta z urlopu macierzyńskiego. Kiedy nastąpi przekształcenie umowy w akt mianowania?  

7259579d2c1d1fd05c39a9ec71866e98479c03e1-xlarge(1)

Zmiana umowy o pracę na czas określony w umowę bezterminową po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego

Wielu nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 na okres dwóch lat jako nauczyciele stażyści już uzyskali lub wkrótce uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. Możliwa jest zmiana ich umów o pracę w umowy na czas nieokreślony. Sprawdź, jak to zrobić.

Zobowiązanie do uzupełnianie etatu w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy organ prowadzący może nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia etatu w innej placówce w trakcie roku szkolnego czy ta czynność powinna być dokonana do końca sierpnia, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego?

Cofnięcie zgody na uzupełnianie etatu w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel wyraził zgodę na uzupełnianie etatu w innej szkole. Teraz wpłynęło do placówki podanie od nauczyciela, że chciałby zrezygnować z uzupełniania etatu. Co  należy zrobić? 

Weryfikacja w rejestrach a przeniesienie służbowe

Pytanie: Czy w przypadku przeniesienia nauczyciela do innej placówki konieczne jest pozyskanie informacji o niekaralności oraz zweryfikowanie nauczyciela w rejestrze kar dyscyplinarnych oraz przestępców seksualnych? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel