Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiana warunków pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zmiany wymiaru etatu i stanowiska nauczyciela oraz przeniesienia służbowego nauczyciela. Poznaj procedury, które obowiązują Cię, gdy chcesz zmienić umowę o pracę nauczyciela.

Reforma oświaty: masz wystarczająco wiele godzin – nie ograniczaj zatrudnienia

Pytanie: Czy dyrektor gimnazjum włączanego od 1 września 2017 r. do szkoły podstawowej, wręczając do 15 maja 2017r. swoim nauczycielom informacje o zmianie pracodawcy, ma obowiązek ograniczać jednocześnie ich etaty, jeśli na tę chwilę wystarcza godzin dla wszystkich nauczycieli (zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum)?

Urlop zdrowotny nie chroni przed ograniczeniem zatrudnienia

Pytanie: Zatrudniam nauczyciela dyplomowanego na podstawie mianowania, który w chwili obecnej przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do 31 sierpnia 2017 r. Czy w okresie korzystania z urlopu zdrowotnego można takiemu nauczycielowi wręczyć propozycję ograniczenia etatu?

Możliwość przekształcenia formy zatrudnienia w mianowanie w obliczu nadchodzącej reformy oświaty

Pytanie: Nauczycielka gimnazjum uzyskała stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany w grudniu 2016 r. W związku z reformą (wygaszanie gimnazjum) jest pewne, od 1 września 2017 r. nie będzie miała pełnego etatu. Czy należy przekształcić jej umowę o pracę w mianowanie?

Zmiana umowy o pracę z terminowej w nieterminową

Pytanie: Nauczyciel mianowany został zatrudniony na czas określony do dnia 31 sierpnia 2017 r. na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Czy mogę przekształcić tę umowę w umowę na czas nieokreślony?

Ograniczenie zatrudnienia wchodzi w życie po zakończeniu urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczycielka przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W maju 2017 dostanie ograniczenie etatu, ponieważ zmniejsza się liczba godzin z tego przedmiotu. Czy będzie mogła mieć ograniczony etat od września 2017, jeżeli na urlopie przebywa do końca września 2017 r.?

Dyrektor nie może zablokować realizacji obowiązku uzupełniania etatu

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia do pracy nauczyciela, który został skierowany do pracy z innej szkoły w celu uzupełnienia etatu w wymiarze 4 godzin na podstawie art 22 pkt 1. Karty Nauczyciela?

Czy dyrektor powinien cofnąć ograniczenie zatrudnienia z powodu ochrony związkowej

Pytanie: Pedagog szkolny jest zatrudniony przez mianowanie. Od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. ze względów organizacyjnych ma ograniczony wymiar etatu pedagoga do 3/4, ale obecnie łącznie z godzinami rewalidacji ma od  1 września 2016 r. pełny etat (pełny etat będzie tylko do 23.08.2017 r.). Nauczycielka zapisała się do związku zawodowego, który w piśmie z dnia 2 czerwca 2016 r. skierowanym do szkoły pisze, że w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 marca 2019 r. podlega ona ochronie przed rozwiązaniem i jednostronną zmianą stosunku pracy. Czy w związku z tym chronionym stosunkiem pracy nauczycielka musi mieć w okresie od 24 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. zapewniony pełny etat?

Cofnięcie ograniczenia zatrudnienia wymaga zgody nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie, w pełnym wymiarze czasu pracy, wyraził zgodę w maju 2016 r. na propozycję ograniczenia zatrudnienia do 11/18 od 1 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.. Po zakończeniu rekrutacji zaistniała możliwość przydzielenia nauczycielowi pełnego wymiaru czasu pracy tj. 18/18. Dyrektor cofnął poprzednią propozycję i dopełnił nauczycielowi wymiar zajęć. Nauczyciel nie wyraził na to zgody. W jakim wymiarze nauczyciel będzie pracował w okresie od 1 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.?

Potwierdzenie niekaralności a uzupełnianie etatu w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel będzie dopełniał etat w naszej szkole i będzie miał na pozostałe godziny umowę z nami od 1 września, drugi nauczyciel pracuje w szkole w naszej gminie od 20 lat, a u nas będzie miał od września umowę na 2/18. Czy muszą oni dostarczyć zaświadczenia z KRK?

Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na inne stanowisko nie wymaga zachowania okresu wypowiedzenia

Pytanie: Ze względów organsizacyjnych zachodzi teraz potrzeba zmiany stanowiska pracy dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania. Obecnie nauczyciel zajmuje stanowisko wychowawcy świetlicy, od nowego roku szkolnego byłby wychowawcą w grupie przedszkolnej. Czy dyrektor może teraz dokonać zmiany czy już jest za późno? Czy obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia warunków?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel