Transfer pracowników niepedagogicznych w razie włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej

Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego
Data publikacji: 22 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: W gimnazjum, które będzie połączone od 01.09.2017 r. ze szkołą podstawową, pracują trzy pracownice administracji z wieloletnim stażem pracy w tym gimnazjum. Z dwoma z nich ze względu na uzyskanie uprawnień emerytalnych stosunek pracy zostanie rozwiązany z końcem grudnia (co zawarte jest w arkuszu organizacyjnym szkoły podstawowej). Trzecia ma utrzymać zatrudnienie? Komu należy wręczyć wypowiedzenie?
Odpowiedź: Formalnie nie trzeba przenosić pracowników niepedagogicznych gimnazjum do szkoły podstawowej, bowiem wszyscy pracownicy niepedagogiczni gimnazjum z mocy prawa staną się 1 września pracownikami szkoły. Wypowiedzenia należy wręczyć do końca września.

Transfer do szkoły podstawowej z mocy samego prawa

Wszyscy pracownicy niepedagogiczni staja się z mocy prawa od 1 września 2017 r. pracownikami szkoły podstawowej. Na podstawie art. 236 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dniem włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej pracownicy niepedagogiczni, których stosunki pracy nie zostaną rozwiązane lub nie wygasną przed tym dniem, staną się pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do dnia 15 maja 2017 r. miał obowiązek poinformowania na piśmie pracowników o zmianie pracodawcy. W związku z tym, nie trzeba zawierać z nimi dodatkowych porozumień zmieniających.

… choć dyrektor może zmodyfikować warunki ich pracy

Pracownicy będą kontynuowali zatrudnienie w szkole podstawowej na dotychczasowych warunkach, w tym na obecnych stanowiskach i za dotychczasowym wynagrodzeniem, o ile ich umowy o pracę nie ulegną zmianie na podstawie porozumień zmieniających za ich zgodą, wypowiedzeń zmieniających bez ich zgody (art. 42 Kodeksu pracy) lub przeniesienia służbowego (art. 22 i 23 ustawy o pracownikach samorządowych).

Jeżeli z dwoma pracownicami stosunek pracy ma zostać rozwiązany z końcem grudnia to pewnie trzeba wręczyć wypowiedzenie przez dyrektora szkoły podstawowej do końca września tak, żeby zachować trzymiesięczny termin wypowiedzenia. Wypowiedzenia może więc wręczyć już dyrektor szkoły podstawowej.
Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel