Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiany w prawie oświatowym

Zakładka „Zmiany w prawie oświatowym” to zbiór artykułów o najnowszych przepisach, informacje o wejściu w życie nowych ustaw i rozporządzeń. Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat wprowadzanych zmian w prawie oświatowym i nie tylko. Dzięki stale aktualizowanym treściom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco z przepisami i że żadna zmiana w prawie Cię nie zaskoczy! Sprawdź, kiedy i jakie przepisy prawa oświatowego wchodzą w życie i w jaki sposób zastosować je w swojej placówce oświatowej.

ea2a7712bee6fc83b1b9129e1852d34f221fe675-large

Procedura wprowadzania danych do SIO od 1 stycznia 2014 roku

Stary System Informacji Oświatowej będzie funkcjonował jeszcze przez 3 lata. W latach 2014-2016 będzie obowiązywać nowa, tymczasowa procedura wprowadzania danych, która ułatwi pozytywną ich weryfikację. W przypadku negatywnej weryfikacji danych ze zbiorem PESEL, szkoły będą miały 6 miesięcy na wyjaśnienie stanu faktycznego.

d582cafba68fc7a29328725f9323252b660f13f2-xlarge

Zmiany w prawie oświatowym od 1 stycznia 2014 r.

Przedłużenie okresu funkcjonowania starego „SIO”, obniżenie ulg za przejazdy dla nauczycieli, objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym szerszej grupy osób fizycznych prowadzących szkoły to tylko część zmian w prawie, które przynosi Nowy Rok.

12df59e16ed11477dc3c0c48af3c5094f0f55384-large

Zmiana przepisów o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy

22 listopada 2013 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Nowe przepisy doprecyzowują podstawę udzielenia zwolnienia od pracy  w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna

edc5f6bf1177a2b55c03d69c06cbbc334f30e527-large

Zakaz łączenia funkcji kuratora z mandatem radnego

30 listopada 2013 r. wchodzi w życie ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2013 r., nr 1317). Od tego dnia stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty nie można łączyć z mandatem radnego.

cfcdaabc28d7ad8fd78335f2e8769144d10c102c-large

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2014

Od dnia 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1.680 zł, czyli o 80 zł więcej niż w roku 2013 r. Sprawdź, jakie składniki wynagrodzenia wliczane są do minimalnego wynagrodzenia za pracę i przekonaj się, czy Twoi pracownicy są prawidłowo wynagradzani.

b715d0001ae66cb75009f0f9d643b66b6f3bb22d-large

Nowy katalog kar i nagród w schroniskach dla nieletnich i poprawczakach

8 października 2013 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie regulującym udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

31127cf6c78c1010b8c8733eb115739d0245c0cb-xlarge

Nowy wzór wniosku o urlop wychowawczy

1 października 2013 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków udzielania urlopu wychowawczego. Od tego dnia obowiązuje także nowy wniosek o urlop wychowawczy.

22fb014eb22c722c44125888a210b86f05c936d2-xlarge

1 września 2013 r. - zmiany w prawie

Nowy rok szkolny rozpoczynamy ze zmienioną ustawą o systemie oświaty, ustawą o pracownikach samorządowych i nowymi zasadami dotyczącymi nadzoru pedagogicznego. Wyjątkowo rozporządzenie o ocenianiu zmieni się w niewielkim zakresie. Sprawdź, jakie zmiany w prawie oświatowym zaczną obowiązywać 1 września 2013 r.

Do 30 września gminy otrzymają dotacje celowe na wychowanie przedszkolne

1 września 2013 r.  wchodzi w życie rozporządzenie, które określa tryb udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Do 2 września resort edukacji podzieli środki pomiędzy poszczególne gminy, które zaś powinny zostać wypłacone do 30 września. Poznaj szczegóły.

9f6713d82f868adb9baa1a30ce432187da55fc1d-large

Ustawa o systemie oświaty w roku szkolnym 2013/2014

Już we wrześniu 2013 r. organy prowadzące otrzymają 504 mln złotych tzw. dotacji przedszkolnej. Pozwoli to na obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu do 1 zł już od nowego roku szkolnego, a także umożliwi stopniowe zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach, tak by w 2015 roku każdy czterolatek, a w 2017 roku także każdy trzylatek znalazł miejsce w przedszkolu.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel