Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiany w prawie oświatowym

Zakładka „Zmiany w prawie oświatowym” to zbiór artykułów o najnowszych przepisach, informacje o wejściu w życie nowych ustaw i rozporządzeń. Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat wprowadzanych zmian w prawie oświatowym i nie tylko. Dzięki stale aktualizowanym treściom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco z przepisami i że żadna zmiana w prawie Cię nie zaskoczy! Sprawdź, kiedy i jakie przepisy prawa oświatowego wchodzą w życie i w jaki sposób zastosować je w swojej placówce oświatowej.

fa492e5ed0f8008457d9b1c973983494dd024d68-medium

Archiwalny Nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie regulujące ocenę pracy nauczyciela. Nowe przepisy nie wprowadzają większych zmian w procedurze oceny, niemniej jednak należy pamiętać o konieczności powoływania się na nową podstawę prawną.

prezes

Archiwalny Do 30 czerwca dyrektor musi zgłosić ABI do rejestru

Powołanie w szkole administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) wiąże się z jego zgłoszeniem przez dyrektora szkoły do ogólnokrajowego rejestru prowadzonego przez GIODO w terminie do końca czerwca br. Od 1 stycznia br. dyrektor jako administrator danych może powołać ABI lub samemu przejąć jego obowiązki.

Archiwalny Nowelizacja przepisów o systemie oświaty - zmiany w rekrutacji, nowe obowiązki związane z dowozem dzieci do przedszkoli

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., przewiduje nowe obowiązki dla organów samorządowych związane z rekrutacją do przedszkoli oraz obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu wszystkim chętnym czterolatkom. Ich niewykonanie może skutkować obniżeniem wysokości dotacji celowej przyznawanej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wprowadzone także zostały dodatkowe formalności dotyczące ustalenia wysokości tej dotacji.

a4287d48441f3c36831441889589ba2f6bd88dda-xlarge

Archiwalny PESEL na legitymacjach szkolnych trzeba dopisać ręcznie

Nowe wzory legitymacji szkolnych przewidują miejsce na wpisanie numeru PESEL ucznia. Szkoły, które posiadają zapas legitymacji wydrukowanych według dotychczasowego wzoru, mogą wydawać je do roku szkolnego 2015/2016 włącznie, jednakże na ich drugiej stronie muszą wpisać numer PESEL ucznia.

09755388b989bf13d5a679ac4f1c5b4b307dc9ef-xlarge

Archiwalny 6 lat łagodniejszych wymagań wobec nauczycieli języków obcych w przedszkolach

29 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z którą do 31 sierpnia 2020 r. języka obcego w przedszkolu  będzie mógł uczyć nauczyciel wychowania przedszkolnego  posiadający co najmniej podstawową znajomość danego języka bez ukończonych studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego. Zmiana ta wynika ze stopniowego wprowadzania nauki języka obcego do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i ma na celu ułatwienie zorganizowania nauki języka obcego w przedszkolach.

Archiwalny Nowe rozporządzenie ws. przechodzenia uczniów do innych typów szkół

W dniu 16 stycznia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zasad przechodzenia uczniów z jednego do innego typu szkoły publicznej. Aktualne omówienie znajdziesz w artykule:"Nowe zasady zmiany szkoły".

Archiwalny Asystenci nauczyciela już od września w szkołach

Przepisy wprowadzające możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela wchodzą w życie 4 czerwca 2014 r. Oznacza to, że już od września szkoły będą mogły zatrudnić asystentów nauczycieli, którzy mają wspierać pracę nauczyciela prowadzącego. Sprawdź, ile może zarobić asystent nauczyciela i kogo możesz zatrudnić na tym stanowisku.

5f92f84781640c8677d41b53f7ac83e16ced62e1-large

Archiwalny Nowy wymiar urlopu wychowawczego

1 października 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu pracy o urlopach wychowawczych. Aby matka mogła wykorzystać 36 miesięcy urlopu wychowawczego, ojciec dziecka będzie musiał zrezygnować na miesiąc z pracy. Poznaj szczegóły.

b1d2a9ce7805db8fac9aad451acea13a885d5816-large

Archiwalny Choroba niani usprawiedliwia nieobecność w pracy

Od 13 lipca 2013 r. choroba dziennego opiekuna lub niani, opiekujących się dzieckiem pracownika, usprawiedliwia jego nieobecność w pracy z zachowaniem prawa do zasiłku.

56c0c4636c7619ca40a6e91234e90989b38ef2bf-large

Archiwalny Odznaka honorowa za zasługi dla ochrony praw dziecka

26 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka (Dziennik Ustaw z 11 marca 2013 poz. 333), ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel