Awans na stanowiskach niepedagogicznych tylko w ramach tej samej grupy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu
Awans na stanowiskach niepedagogicznych tylko w ramach tej samej grupy

1 września 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych. Od tego dnia zmienią się zasady awansu wewnętrznego pracowników niepedagogicznych w szkole. Poznaj szczegóły!

3 grupy stanowisk niepedagogicznych

Ustawa o pracownikach samorządowych rozróżnia trzy kategorie stanowisk, na których zatrudniani są pracownicy niepedagogiczni szkoły, są to stanowiska:

  1. urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze;
  2. doradców i asystentów;
  3. pomocnicze i obsługi

 

Zasadą jest, że wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze obsadzane są w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, tj. konkursu. Nie ma tego wymogu co do pozostałych kategorii stanowisk.
Nadinterpretacja przepisów pozwalała na awanse między grupami stanowisk

Do 31 sierpnia 2013 r. obsadzenie stanowiska urzędniczego z pominięciem otwartego naboru było dopuszczalne m.in. poprzez przeniesienie pracownika samorządowego danej jednostki. Ustawa wprost nie ograniczała możliwości awansowania pracowników samorządowych wyłącznie w ramach danej grupy stanowisk, wskazując jedynie, że awansowany pracowników musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska. Przepisy te były interpretowane w taki sposób, że powierzano stanowiska urzędnicze pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Z tą interpretacją nie zgadzał się Minister Administracji i Cyfryzacji. Pisaliśmy o tym w artykule „Awans wewnętrzny pracowników samorządowych - tylko w ramach danej grupy!”. Biorąc pod uwagę powszechność takiej wykładni przepisów, ustawa o pracownikach samorządowych została doprecyzowana w tym zakresie.
Wakat na stanowisku urzędniczym - nowa definicja

Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest tylko stanowisko, na które:

  • nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub
  • nie został przeprowadzony nabór albo
  • mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik

 

Awans wewnętrzy już tylko w ramach jednej grupy

Od 1 września 2013 r. zostały także doprecyzowane przepisy dotyczące awansu wewnętrznego. Nadal, na wyższe stanowisko może zostać przeniesiony pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Jednakże awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk (art. 20 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Od 1 września 2013 roku awans wewnętrzny pracowników samorządowych będzie możliwy wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk. Nie będzie już możliwe przeniesienie np. sekretarza na stanowisko referenta.
Jeżeli na stanowisku urzędniczym w szkole będzie wakat, pracownik zatrudniony na stanowisku pomocniczym i obsługi będzie mógł na nie aplikować, jednakże wyłącznie w ramach otwartego i konkurencyjnego naboru.
Prawomocne skazanie - obligatoryjne rozwiązanie umowy

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały jednak trybu postępowania w przypadku, gdy do prawomocnego skazania pracownika doszło w trakcie trwania zatrudnienia.  Od 1 września 2013 r. do ustawy  o pracownikach samorządowych dodano przepis, zgodnie z którym w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe m.in. pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, dyrektor szkoły rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania (art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych).

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel