Awans na stanowiskach niepedagogicznych tylko w ramach tej samej grupy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu
Awans na stanowiskach niepedagogicznych tylko w ramach tej samej grupy

1 września 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych. Od tego dnia zmienią się zasady awansu wewnętrznego pracowników niepedagogicznych w szkole. Poznaj szczegóły!

1 września 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych. Od tego dnia zmienią się zasady awansu wewnętrznego pracowników niepedagogicznych w szkole. Poznaj szczegóły!

3 grupy stanowisk niepedagogicznych

Ustawa o pracownikach samorządowych rozróżnia trzy kategorie stanowisk, na których zatrudniani są pracownicy niepedagogiczni szkoły, są to stanowiska:

  1. urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze;
  2. doradców i asystentów;
  3. pomocnicze i obsługi

 

Zasadą jest, że wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze obsadzane są w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, tj. konkursu. Nie ma tego wymogu co do pozostałych kategorii stanowisk.
Nadinterpretacja przepisów pozwalała na awanse między grupami stanowisk

Do 31 sierpnia 2013 r. obsadzenie stanowiska urzędniczego z pominięciem otwartego naboru było dopuszczalne m.in. poprzez przeniesienie pracownika samorządowego danej jednostki. Ustawa wprost nie ograniczała możliwości awansowania pracowników samorządowych wyłącznie w ramach danej grupy stanowisk, wskazując jedynie, że awansowany pracowników musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska. Przepisy te były interpretowane w taki sposób, że powierzano stanowiska urzędnicze pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Z tą interpretacją nie zgadzał się Minister Administracji i Cyfryzacji. Pisaliśmy o tym w artykule „Awans wewnętrzny pracowników samorządowych - tylko w ramach danej grupy!”. Biorąc pod uwagę powszechność takiej wykładni przepisów, ustawa o pracownikach samorządowych została doprecyzowana w tym zakresie.
Wakat na stanowisku urzędniczym - nowa definicja

Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest tylko stanowisko, na które:

  • nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub
  • nie został przeprowadzony nabór albo
  • mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik

 

Awans wewnętrzy już tylko w ramach jednej grupy

Od 1 września 2013 r. zostały także doprecyzowane przepisy dotyczące awansu wewnętrznego. Nadal, na wyższe stanowisko może zostać przeniesiony pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Jednakże awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk (art. 20 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Od 1 września 2013 roku awans wewnętrzny pracowników samorządowych będzie możliwy wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk. Nie będzie już możliwe przeniesienie np. sekretarza na stanowisko referenta.
Jeżeli na stanowisku urzędniczym w szkole będzie wakat, pracownik zatrudniony na stanowisku pomocniczym i obsługi będzie mógł na nie aplikować, jednakże wyłącznie w ramach otwartego i konkurencyjnego naboru.
Prawomocne skazanie - obligatoryjne rozwiązanie umowy

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały jednak trybu postępowania w przypadku, gdy do prawomocnego skazania pracownika doszło w trakcie trwania zatrudnienia.  Od 1 września 2013 r. do ustawy  o pracownikach samorządowych dodano przepis, zgodnie z którym w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe m.in. pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, dyrektor szkoły rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania (art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych).

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel