Co się zmieni w dotowaniu placówek

Data publikacji: 6 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Co się zmieni w dotowaniu placówek

Z początkiem 2018 r. zacznie obowiązywać część przepisów z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany w dużej części dotyczą dotowania placówek, a także Karty Nauczyciela. Sprawdzamy, na czym polegają zmiany w dotacjach!

8 ważnych zmian w dotacjach

Celem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie dotowania placówek oświatowych jest wprowadzenie zmian w zakresie:

1) Naliczania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla danej JST według organu rejestrującego oraz organu prowadzącego, a nie według położenia przedszkola – projekt rozporządzenia MEN w tej sprawie znajdziesz tutaj>>.

2) Dotacji celowej na zapewnienie uczniom szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a w okresie przejściowym także uczniom dotychczasowego gimnazjum, bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

3) Dotacji udzielanych z budżetów JST dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, osoby prawne niebędące JST oraz osoby fizyczne – zamiast uzależnienia naliczania dotacji dla szkół od rodzaju szkoły, odniesienie do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST.

4) Uzależnienia części dotacji w szkołach, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (szkoły podstawowe dla dorosłych, licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne), od zdanego egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

5) Określenia kwoty granicznej wykorzystania dotacji na wynagrodzenia osób zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby prawne niebędące JST oraz osoby fizyczne.

6) Doprecyzowania, że dotacja jest wypłacana na faktyczną (rzeczywistą) liczbę uczniów w danym miesiącu.

7) Uzależnienia przekazywania dotacji od podania organowi właściwemu do udzielania dotacji danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego.

8) Dotowania tylko jednej placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły dla dorosłych w przypadku ucznia będącego uczniem więcej niż jednej dotowanej placówki wychowania przedszkolnego lub dotowanej szkoły dla dorosłych.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel