Dni opieki nad dzieckiem - nowe zasady

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 września 2015 r.
Poleć znajomemu
Dni opieki nad dzieckiem - nowe zasady

2 stycznia 2016 r. zmienią się zasady korzystania ze zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka do lat 14. Od nowego roku pracownik wybierze, czy korzystać ze zwolnienia w dniach czy godzinach.

Wymiar zwolnienia  - 16 godzin lub 2 dni

Obecnie, bez względu na wymiar etatu, każdemu pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14 przysługują 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 188 Kodeksu pracy). Od 2 stycznia 2016 r. wymiar zwolnienia będzie wynosił 16 godzin albo 2 dni (art. 1 pkt 22 ustawy z 24 lipca 2015 r.,  art. 188 § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu od 2 stycznia 2016 r., dalej jako: po nowelizacji).

Pracownik wybierze czy chce zwolnienia na godziny czy dni pracy

Wnioskując po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym o udzielenie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, pracownik będzie decydował, czy chce korzystać ze zwolnienia w godzinach czy dniach pracy (art. 188 § 2 Kodeksu pracy po nowelizacji).

Godzinowy wymiar zwolnienia należy przeliczyć proporcjonalnie do wymiaru etatu

Jeżeli pracownik zdecyduje się na godzinowe wykorzystywanie zwolnienia, jego wymiar będzie ustalany w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru etatu, przy czym niepełną godzinę zwolnienia będzie trzeba zaokrąglić w górę do pełnej godziny (art. 188 § 3 Kodeksu pracy po nowelizacji). 

Oznacza to, że pracownik zatrudniony w wymiarze:
  • 1/2 etatu będzie miał prawo do zwolnienia w wymiarze 8 godzin;
  • 1/3 etatu będzie miał prawo do zwolnienia w wymiarze 6 godzin;
  • 1/4 etatu będzie miał prawo do zwolnienia w wymiarze 4 godzin.
Jeżeli pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy wybierze korzystanie ze zwolnienia na dziecko w dniach pracy - będą mu przysługiwały 2 dni zwolnienia od pracy, bez względu na to, ile godzin ma danego dnia do przepracowania. Przeliczenie wymiaru zwolnienia na godziny będzie dotyczyło tylko sytuacji, gdy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze złoży wniosek o wykorzystywanie dni opieki w godzinach.

Dni opieki tylko dla jednego z rodziców

Niezmiennie, jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudni, z dni opieki nad dzieckiem będzie mogło korzystać tylko jedno z nich (art. 189(1) Kodeksu pracy).

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel