Do 4 godzin zajęć tygodniowo bez umowy o pracę

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 6 grudnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Do 4 godzin zajęć tygodniowo bez umowy o pracę

W placówkach niepublicznych będzie można nawiązać współpracę z nauczycielami realizującymi nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne tygodniowo na innej podstawie niż umowa o pracę. Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Kłopotliwe umowy o pracę w placówkach niepublicznych

1 września 2018 r. wprowadzono obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli placówek niepublicznych na podstawie umowy o pracę (art. 10a Karty Nauczyciela). Przepis ten miał chronić nauczycieli przed zawieraniem tzw. umów śmieciowych oraz prowadzeniem zajęć z dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej. Od początku przepis ten jednak budził sprzeciw nauczycieli, którzy realizują tylko kilka godzin zajęć w miesiącu.

Do 4 godzin tygodniowo bez umowy o pracę

1 stycznia 2019 r. do art. 10a Karty Nauczyciela zostanie wprowadzony wyjątek od zasady zawierania umowy o pracę, a dotyczyć on będzie nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami  lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo. Warunkiem jednak jest takie określenie treści łączonego strony stosunku prawnego, by nie przeważały cechy charakterystyczne dla stosunku pracy tj. wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora placówki i pod jego kierownictwem.

Nauczyciele wydaleni z zawodu będą mogli pracować na tej podstawie

Zawarcie innej umowy niż umowa o pracę wymagać będzie przedłożenia przez osobę, która będzie prowadzić zajęcia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Przepisy pomijają jednak obowiązek weryfikacji takiej osoby w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych, a tym samym nie wykluczają podjęcia takiej współpracy z nauczycielami, którzy zostali ukarani karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela.

  • Ustawa z 22 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) - art. 6 pkt 11, art. 170 pkt 3.
  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 10a (w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r.).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel