Doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania placówek – zmiany od 2021

Data publikacji: 29 grudnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania placówek – zmiany od 2021

Do informacji o liczbie uczniów szkoła będzie dołączać semestralny rozkład zajęć – to jedna ze zmian przewidziana w nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Sprawdzamy, jak doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania szkół i niepublicznych domów wczasów dziecięcych.

Obowiązek przekazania semestralnego rozkładu zajęć

28 grudnia 2020 r. ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. W myśl tych przepisów w przypadku otrzymywania przez szkołę dotacji na ucznia uczęszczającego na pierwszy semestr do informacji o liczbie uczniów szkoła dołącza semestralny rozkład zajęć, potwierdzający możliwość spełnienia przez tego ucznia ustawowego warunku.

Semestralny rozkład zajęć będzie przekazywany w pierwszym miesiącu otrzymywania przez szkołę dotacji na danego ucznia.

Nowości w dotowaniu domów wczasów dziecięcych

W nowych przepisach ministerstwo edukacji wskazuje również jak dotować niepubliczne domy wczasów dziecięcych. I tak, w przypadku ograniczenia funkcjonowania niepublicznego domu wczasów dziecięcych w całości, dotacja za liczbę dni ograniczenia jest równa iloczynowi liczby dni ograniczenia, liczby wychowanków i kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na wychowanka domu wczasów dziecięcych na dany rok dla powiatu, będącego dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych organem rejestrującym, podzielonej przez liczbę dni w danym roku.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r., z tym że przepisy dotyczące dotowania szkół wchodzą w życie 1 lutego 2021 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel