Dowiedz się, jakie nowości obowiązują w Kodeksie pracy od 2017 r.

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 8 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Dowiedz się, jakie nowości obowiązują w Kodeksie pracy od 2017 r.

Nowy rok przyniósł za sobą zmiany w Kodeksie pracy. Poza modyfikacją zasad wystawiania świadectw pracy, o której już pisaliśmy, wprowadzono zmiany w zakresie odwoływania się od rozwiązania stosunku pracy, a także odnośnie regulaminów pracy i wynagradzania.

Wydłużenie terminu na złożenie odwołania do sądu pracy

W dotychczasowym stanie prawnym  na złożenie odwołania od wypowiedzenia stosunku pracy pracownik miał 7 dni. Z kolei w przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia i wygaśnięcia stosunku pracy termin na odwołanie wynosił 14 dni, tak samo, jak w przypadku odmowy nawiązania stosunku pracy. Począwszy od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje jednolity 21-dniowy termin dla wszystkich ww. przypadków. Termin stosuje się zarówno w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych, jak i nauczycieli (w każdym przypadku rozwiązania stosunku pracy).

Regulaminy pracy i wynagradzania tylko w szkołach z liczniejszą załogą

Zmodyfikowano również zasady sporządzania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania (w przypadku szkół dotyczy to tylko regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych). W nowym stanie prawnym obowiązek wydania powyższych regulaminów istnieje tylko wówczas, jeżeli szkoła zatrudnia co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Jeśli zaś szkoła zatrudnia mniej niż 50, a co najmniej 20 pracowników, wówczas regulamin pracy i wynagradzania musi być podjęty tylko wtedy, gdy żąda tego organizacja związkowa.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników niepedagogicznych istnieje niezależnie od liczby pracowników. Opisane wyżej regulacje w zakresie regulaminu wynagradzania będą więc stosowane jedynie w szkołach prowadzonych przez inne podmioty niż samorządy.

  • Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) – art. 2 pkt 1 i 5.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel