Indywidualne nauczanie - nowe rozporządzenie wchodzi w życie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 2 września 2014 r.
Poleć znajomemu
Indywidualne nauczanie - nowe rozporządzenie wchodzi w życie

9 września 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Nowe rozporządzenie m.in. precyzuje formę prowadzenia zajęć indywidualnych oraz umożliwia szybszy powrót do grupy rówieśniczej w przypadku ustania przyczyn dla których uczeń nie mógł uczęszczać do placówki.

Nauczane indywidualne, czyli w bezpośrednim kontakcie z uczniem

W przepisach doprecyzowano, że indywidualne przegotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie jest  organizowane w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z  uczniem, a nie w formie zajęć odpowiednio z oddziałem z rówieśnikami.

Nowe przepisy umożliwiają m. in.:

  • prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez jednego lub dwóch nauczycieli;
  • organizację zajęć w miejscu pobytu dziecka lub ucznia (katalog miejsc, w których dziecko może przebywać jest otwarty) - w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty (a nie jak dotychczas jedynie specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
  • prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze godzin wyższym niż maksymalny wymiar określony bezpośrednio w przepisach rozporządzenia oraz - w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia - niższym niż minimalny wymiar;
  • niezwłoczne zakończenie przez dyrektora organizacji zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, co umożliwi szybszy powrót do grupy rówieśniczej;
  • organizację zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dla uczniów których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, gdy w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz placówka dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się takie zajęcia;
  • udział dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w różnych formach uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, organizowanych poza tygodniowym wymiarem zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, np. w uroczystościach i imprezach szkolnych.

 

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r., poz. 1157).
Opracowanie

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel