Katecheci muszą uzupełnić wymagane kwalifikacje

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 7 czerwca 2016 r.
Poleć znajomemu
Katecheci muszą uzupełnić wymagane kwalifikacje

1 września br. wchodzi w życie porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. Na jego podstawie nauczyciele religii katolickiej muszą mieć przygotowanie pedagogiczne.

Wymagania kwalifikacyjne od nauczycieli religii

Minister edukacji Anna Zalewska i ks. bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, podpisali porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii katolickiej. Określa ono kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba kierowana do nauczania religii na poszczególnych etapach edukacyjnych i typach szkół, nabyte na odpowiedniego rodzaju studiach teologicznych określonych przez Kościół katolicki. 

W porozumieniu zawarty jest wymóg posiadania przez te osoby przygotowania pedagogicznego. W związku z tym religii w szkole podstawowej może nauczać m.in. osoba, która:

  • uzyskała tytuł zawodowy licencjata w kolegium teologicznym albo w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki lub w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
  • posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

3 lata na uzupełnienie kwalifikacji

Do tej pory kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii rzymsko-katolickiej określało porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. W aktualnym porozumieniu uwzględniono przepis przejściowy dotyczący nauczycieli religii katolickiej, którzy w okresie 3 lat od wejścia w życie porozumienia muszą uzupełnić wymagane przepisami kwalifikacje.

Porozumienie wchodzi w życie 1 września 2016 r.

Źródło:

  • Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel