Minimalne wynagrodzenie za pracę 2018 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 21 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Minimalne wynagrodzenie za pracę 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. pracownicy zarobią 100 zł więcej niż w poprzednim roku tj. co najmniej 2.100 zł. W konsekwencji wzrosną także inne świadczenia pracownicze ustalane na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także godzinowa stawka pracy na umowie zlecenia.

Co najmniej 2.100 zł brutto

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2018 roku nie będzie mogła być niższa niż 2.100 zł. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Wynagrodzenie minimalne to nie tylko pensja zasadnicza

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych z wyjątkiem:

  1. nagrody jubileuszowej;
  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  4. dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
Oznacza to, że do minimalnego wynagrodzenia za pracę należy wliczyć m.in. dodatek za wysługę lat, premie uznaniowe i regulaminowe etc.
Nieosiągnięta płaca minimalna = konieczne wyrównanie!

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika będzie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Wyższa płaca minimalna to m.in. wyższe odprawy

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wrosną także inne świadczenia m.in.:

  • odprawa przy zwolnieniu grupowym,
  • kwota wolna od potrąceń,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenie za czas przestoju,
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.
Minimalna stawka godzinowa 13,70 zł

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie także minimalna stawka godzinowa. Rząd przyjął, że minimalna stawka godzinowa w 2018 roku wyniesie 13,7 zł brutto. Stawka ta ma zastosowanie do określonych umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel