Minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe i liczone bez dodatku stażowego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 12 sierpnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe i liczone bez dodatku stażowego

Od 1 stycznia 2020 r. do minimalnego wynagrodzenia za pracę nie będzie już wliczany dodatek za wysługę lat. Dodatkowo, jak co roku, ma wzrosnąć wysokość płacy minimalnej. Dzięki temu pracownicy szkół samorządowych odczują znaczną podwyżkę wynagrodzenia. 

Pracownicy z długim stażem pracy zarabiali tyle samo, co pracownicy bez doświadczenia

Dotychczasowy sposób obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę był niesprawiedliwy dla pracowników o dłuższym stażu pracy, którzy byli uprawnieni do dodatku za wysługę lat. Dodatek ten bowiem wliczany był do płacy minimalnej, przez co pracownicy zarabiający najmniej mogli nawet nie odczuwać, że go dostają. Od 1 stycznia 2020 r. katalog składników wynagrodzenia, które nie będą wliczane do minimalnego wynagrodzenia za pracę poszerzy się o dodatek za staż pracy.

Od 1 stycznia 2020 r.  przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie uwzględniać się: 1) nagrody jubileuszowej; 2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; 3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; 4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej; 5)  dodatku za staż pracy
(art. 1 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Dodatkiem za staż pracy, w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, będzie dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel