Możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela i odroczenia obowiązku szkolnego sześciolatków - nowe przepisy wchodzą w życie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela i odroczenia obowiązku szkolnego sześciolatków - nowe przepisy wchodzą w życie

4 czerwca 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 642). Wprowadza ona m.in. możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych oraz  świetlicach szkolnych, a także powrót sześciolatka do przedszkola nawet po rozpoczęciu nauki w szkole.

Nowe stanowisko w szkołach: asystent nauczyciela

Zmienione przepisy dają możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela w klasach I - III szkoły podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej a także świetlicy szkolnej. Asystent ma wspierać nauczyciela (wychowawcę świetlicy), wykonując swoje zadania wyłącznie pod jego kierunkiem. Asystentowi nie można powierzyć zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

O tym, ile może zarobić asystent nauczyciela i kogo można zatrudnić na tym stanowisku przeczytasz w artykule: „Asystenci nauczyciela już od września w szkołach”.

Sześciolatek będzie mógł wrócić do przedszkola

1 września 2014 roku do szkół obowiązkowo pójdą sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Rok szkolny 2015/2016 będzie zaś pierwszym rokiem, w którym obwiązek szkolny zostanie nałożony na wszystkie dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą sześć lat. Od początku obniżenie wieku szkolnego wzbudzało wiele emocji - wątpliwości wzbudzała zarówno gotowość sześciolatków na szkołę, jak i szkół na sześciolatki.

Wychodząc naprzeciw obawom rodziców dzieci sześcioletnich, które w tym roku mają rozpocząć edukację szkolną, zostały wprowadzone przepisy pozwalające nie tylko na odroczenie obowiązku szkolnego przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale także już po rozpoczęciu zajęć. Wniosek o powrót dziecka do przedszkola będzie można złożyć do 31 grudnia.
Dowiedz się więcej z artykułu: „Sześciolatki mogą zostać w przedszkolu”.

Wniosek o edukację domową do 31 maja lub po 4 czerwca

Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (art. 16 ust. 8 UoSO). Dotychczas, wniosek o edukację domową należało składać do 31 maja. 4 czerwca 2014 r. przepisy te ulegną zmianie, a zezwolenie na edukację domową będzie mogło być wydane tak przed rozpoczęciem roku szkolnego, jak i w jego trakcie.

Oznacza to, że wniosek o edukację domową należy złożyć do 31 maja - wg dotychczasowych zasad lub po 4 czerwca 2014 r. - wg nowych zasad.

W świetlicy nie więcej niż 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela

Do ustawy o systemie oświaty wprowadzono także szczegółowe regulacje dotyczące obowiązku zapewnienia zajęć świetlicowych w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło pozostawać więcej niż 25. uczniów.

Szczegóły w artykule: ”Nowe zasady organizacji świetlic szkolnych”.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel