Nowe przepisy wykonawcze o organizacji wypoczynku już obowiązują

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 7 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy wykonawcze o organizacji wypoczynku już obowiązują

Od początku kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży zawierające wzory dokumentów niezbędnych do jego organizacji, w tym m.in. zgłoszenie i kartę wypoczynku. Zawiera także szczegółowe informacje dotyczące obowiązków kierownika i wychowawcy wypoczynku, a także wzory zaświadczeń o ukończeniu przez nich kursu.

Przy organizacji wypoczynku szkoła musi wziąć pod uwagę nowe przepisy

Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy dotyczące wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Jeśli więc szkoła będzie chciała zorganizować wypoczynek, musi wziąć pod uwagę regulacje zawarte w:

 • art. 92a, 92b–92t, 96a ustawy o systemie oświaty,
 • rozporządzeniu MEN z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przepisy zawarte w ustawie o systemie oświaty określają zasady organizacji wypoczynku, uwzględniające bezpieczeństwo uczniów, jak i nadzór nad wypoczynkiem (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj>>). Natomiast rozporządzenie określa:

1) termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór,

2) termin przekazania karty wypoczynku oraz jej wzór,

3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,

4) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć oraz jego wzór,

5) obowiązki kierownika i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę,

6) program kursów na kierownika albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć,

7) wzór karty kwalifikacyjnej,

8) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika albo wychowawcę wypoczynku,

9) dokumenty potwierdzające posiadane przygotowanie zapewniające realizację programu kursu przez kadrę prowadzącą wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu.

W roku szkolnym 2015/2016 zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich organizator zgłasza kuratorowi oświaty od 1 maja 2016 r.
Wzory dokumentów i zaświadczeń – w załącznikach

Rozporządzenie zawiera wzory dokumentów niezbędnych przy organizacji wypoczynku, a także zaświadczenia i program kursów na wychowawcę i kierownika:

 • Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Zgłoszenie dla półkolonii
 • Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą
 • Kartę wypoczynku
 • Dziennik zajęć
 • Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku
 • Program kursu na kierownika wypoczynku/wychowawcę wypoczynku
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku/wychowawcę wypoczynku
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 452).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel