Nowe przepisy wykonawcze o organizacji wypoczynku już obowiązują

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 7 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy wykonawcze o organizacji wypoczynku już obowiązują

Od początku kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży zawierające wzory dokumentów niezbędnych do jego organizacji, w tym m.in. zgłoszenie i kartę wypoczynku. Zawiera także szczegółowe informacje dotyczące obowiązków kierownika i wychowawcy wypoczynku, a także wzory zaświadczeń o ukończeniu przez nich kursu.

Przy organizacji wypoczynku szkoła musi wziąć pod uwagę nowe przepisy

Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy dotyczące wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Jeśli więc szkoła będzie chciała zorganizować wypoczynek, musi wziąć pod uwagę regulacje zawarte w:

 • art. 92a, 92b–92t, 96a ustawy o systemie oświaty,
 • rozporządzeniu MEN z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przepisy zawarte w ustawie o systemie oświaty określają zasady organizacji wypoczynku, uwzględniające bezpieczeństwo uczniów, jak i nadzór nad wypoczynkiem (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj>>). Natomiast rozporządzenie określa:

1) termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór,

2) termin przekazania karty wypoczynku oraz jej wzór,

3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,

4) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć oraz jego wzór,

5) obowiązki kierownika i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę,

6) program kursów na kierownika albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć,

7) wzór karty kwalifikacyjnej,

8) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika albo wychowawcę wypoczynku,

9) dokumenty potwierdzające posiadane przygotowanie zapewniające realizację programu kursu przez kadrę prowadzącą wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu.

W roku szkolnym 2015/2016 zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich organizator zgłasza kuratorowi oświaty od 1 maja 2016 r.

Wzory dokumentów i zaświadczeń – w załącznikach

Rozporządzenie zawiera wzory dokumentów niezbędnych przy organizacji wypoczynku, a także zaświadczenia i program kursów na wychowawcę i kierownika:

 • Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Zgłoszenie dla półkolonii
 • Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą
 • Kartę wypoczynku
 • Dziennik zajęć
 • Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku
 • Program kursu na kierownika wypoczynku/wychowawcę wypoczynku
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku/wychowawcę wypoczynku
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 452).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel