Nowe zasady przedłużania stażu nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 31 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowe zasady przedłużania stażu nauczycieli

Od 31 marca 2015 r. nauczyciel może być nieobecny w pracy nawet półtora roku w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, o ile jest to spowodowane korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy przewidują bowiem dwa warianty przedłużania stażu w zależności od przyczyny nieobecności w pracy, lecz choć miały ułatwić realizację stażu nauczycielom - rodzicom,  są one mniej korzystne niż dotychczas dla nauczycieli-ojców.  Sprawdź szczegóły i poznaj nową procedurę przedłużania stażu nauczycieli.

Dwa warianty przedłużenia stażu

Nowe regulacje Karty Nauczyciela przewidują, że staż na wyższy stopień awansu może zostać przedłużony nie więcej niż o:

 1. rok - w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy oraz urlopy związane z rodzicielstwem, o których mowa w pkt 2.;
 2. rok i 6 miesięcy- w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:
  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu ojcowskiego.

 

Wariant 1 - nieobecności w pracy nie związane z rodzicielstwem

Zasady przedłużania stażu w przypadku nieobecności w pracy niezwiązanej z urlopami przysługującymi pracownikom - rodzicom, są analogiczne jak dotychczas. Oznacza to, że na termin zakończenia stażu będą miały wpływ nieobecności trwające nieprzerwanie co najmniej miesiąc lecz krócej niż rok i spowodowane: chorobą, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy i urlopami np. szkoleniowym, zdrowotnym czy wychowawczym. W przypadku, gdy nieprzerwana nieobecność w pracy przekroczy rok - nauczyciel będzie musiał odbyć staż od nowa.

PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA STAŻU, GDY NAUCZYCIEL NIE KORZYSTAŁ Z URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM:

KROK 1

Analizujemy nieobecności nauczyciela w pracy w okresie stażu. Sprawdzamy, które z nich mają wpływ na termin zakończenia stażu.

Od 31 marca 2015 r. staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela z powodu:
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy  urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski i urlop ojcowski.
trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc  

KROK 2

Sumujemy nieobecności z ww. powodów trwające nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, a pomijamy te, które trwały krócej niż miesiąc. Jeżeli nieprzerwana nieobecność w pracy trwała krócej niż rok - przechodzimy do kroku 3.

Jeżeli nieobecność w pracy z ww. powodów trwała dłużej niż rok, nie przedłużamy stażu, ponieważ nauczyciel musi odbyć go od nowa w pełnym wymiarze.

KROK 3

Obliczamy termin zakończenia stażu dodając do planowanego czasu jego trwania, okres nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu ustalony w kroku 2.

Wariant II - nieobecności w pracy wynikające z uprawnień rodzicielskich

Do Karty Nauczyciela wprowadzono zapis, zgodnie z którym w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego,
staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.

 

W tym przypadku nie ma ograniczenia przyczyn przedłużenia stażu do nieprzerwanej, dłuższej niż miesiąc nieobecności w pracy.
W konsekwencji, skorzystanie z urlopu ojcowskiego (2 tygodnie) lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez nauczyciela - ojca w czasie trwania stażu, przedłużą jego staż choćby nieobecność w pracy spowodowana tymi urlopami trwała krócej niż miesiąc.

PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA STAŻU, GDY NAUCZYCIEL KORZYSTAŁ Z URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM:

KROK 1

Analizujemy nieobecności nauczyciela w pracy w okresie stażu. Sprawdzamy, które z nich mają wpływ na termin zakończenia stażu.

Staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela z powodu:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego
  bez względu na to, czy trwały krócej czy dłużej niż miesiąc.
oraz

 

przypadające bezpośrednio przed ww. urlopami lub bezpośrednio po ww.urlopach nieobecności w pracy z powodu:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  lub
 • urlopuinnego niż urlop wypoczynkowy oraz ww. urlopy związane z rodzicielstwem.
trwające nieprzerwanie dłużej niż miesiąc.

 

KROK 2

Sumujemy nieprzerwanie trwające nieobecności z ww. powodów. Jeśli ich suma nie przekracza roku i 6  miesięcy - przechodzimy do kroku 3.

Jeżeli okres nieprzerwanej nieobecności w pracy z powodu korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz innych przyczyn wpływających na termin zakończenia stażu przekroczy rok i 6 miesięcy, nauczyciel będzie zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

KROK 3

Obliczamy termin zakończenia stażu dodając do niego okres nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu ustalony w kroku 2.

Brak przepisów przejściowych czyli niejasna sytuacja nauczycieli korzystających już z urlopów

Zmiana zasad przedłużania stażu nauczycieli została wprowadzona w ramach obszernej nowelizacji ustawy o systemie oświaty na etapie prac w sejmie, dlatego nie jest należycie wyjaśniona i wydaje się nie być do końca przemyślana.

Wątpliwości budzi przede wszystkim:

 1. konieczność przedłużania stażu o czas trwania nieobecności w pracy z powodu korzystania z urlopu ojcowskiego lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego trwającej krócej niż miesiąc przez nauczyciela - ojca - dotychczas korzystanie z tych urlopów przez nauczyciela - ojca nie miało wpływu na termin zakończenia stażu;
 2. sytuacja nauczycieli, którzy przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozpoczęli korzystanie z urlopu rodzicielskiego, w czasie którego upłynął rok nieprzerwanej nieobecności w pracy.

 

W związku z powyższymi niejasnościami, zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o interpretację nowych przepisów. Opinię resortu edukacji opublikujemy na łamach Portalu Oświatowego.
Nowe regulacje weszły w życie 31 marca 2015 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel