Nowe zasady przedłużania stażu nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 31 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowe zasady przedłużania stażu nauczycieli

Od 31 marca 2015 r. nauczyciel może być nieobecny w pracy nawet półtora roku w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, o ile jest to spowodowane korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy przewidują bowiem dwa warianty przedłużania stażu w zależności od przyczyny nieobecności w pracy, lecz choć miały ułatwić realizację stażu nauczycielom - rodzicom,  są one mniej korzystne niż dotychczas dla nauczycieli-ojców.  Sprawdź szczegóły i poznaj nową procedurę przedłużania stażu nauczycieli.

Od 31 marca 2015 r. nauczyciel może być nieobecny w pracy nawet półtora roku w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, o ile jest to spowodowane korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy przewidują bowiem dwa warianty przedłużania stażu w zależności od przyczyny nieobecności w pracy, lecz choć miały ułatwić realizację stażu nauczycielom - rodzicom,  są one mniej korzystne niż dotychczas dla nauczycieli-ojców.  Sprawdź szczegóły i poznaj nową procedurę przedłużania stażu nauczycieli.

Dwa warianty przedłużenia stażu

Nowe regulacje Karty Nauczyciela przewidują, że staż na wyższy stopień awansu może zostać przedłużony nie więcej niż o:

 1. rok - w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy oraz urlopy związane z rodzicielstwem, o których mowa w pkt 2.;
 2. rok i 6 miesięcy- w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:
  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu ojcowskiego.

 

Wariant 1 - nieobecności w pracy nie związane z rodzicielstwem

Zasady przedłużania stażu w przypadku nieobecności w pracy niezwiązanej z urlopami przysługującymi pracownikom - rodzicom, są analogiczne jak dotychczas. Oznacza to, że na termin zakończenia stażu będą miały wpływ nieobecności trwające nieprzerwanie co najmniej miesiąc lecz krócej niż rok i spowodowane: chorobą, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy i urlopami np. szkoleniowym, zdrowotnym czy wychowawczym. W przypadku, gdy nieprzerwana nieobecność w pracy przekroczy rok - nauczyciel będzie musiał odbyć staż od nowa.

PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA STAŻU, GDY NAUCZYCIEL NIE KORZYSTAŁ Z URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM:

KROK 1

Analizujemy nieobecności nauczyciela w pracy w okresie stażu. Sprawdzamy, które z nich mają wpływ na termin zakończenia stażu.

Od 31 marca 2015 r. staż ulegnie przedłużeniu o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela z powodu:
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy  urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski i urlop ojcowski.
trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc  

KROK 2

Sumujemy nieobecności z ww. powodów trwające nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, a pomijamy te, które trwały krócej niż miesiąc. Jeżeli nieprzerwana nieobecność w pracy trwała krócej niż rok - przechodzimy do kroku 3.

Jeżeli nieobecność w pracy z ww. powodów trwała dłużej niż rok, nie przedłużamy stażu, ponieważ nauczyciel musi odbyć go od nowa w pełnym wymiarze.

KROK 3

Obliczamy termin zakończenia stażu dodając do planowanego czasu jego trwania, okres nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu ustalony w kroku 2.

Wariant II - nieobecności w pracy wynikające z uprawnień rodzicielskich

Do Karty Nauczyciela wprowadzono zapis, zgodnie z którym w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego,
staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.

 

W tym przypadku nie ma ograniczenia przyczyn przedłużenia stażu do nieprzerwanej, dłuższej niż miesiąc nieobecności w pracy.
W konsekwencji, skorzystanie z urlopu ojcowskiego (2 tygodnie) lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez nauczyciela - ojca w czasie trwania stażu, przedłużą jego staż choćby nieobecność w pracy spowodowana tymi urlopami trwała krócej niż miesiąc.

PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA STAŻU, GDY NAUCZYCIEL KORZYSTAŁ Z URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM:

KROK 1

Analizujemy nieobecności nauczyciela w pracy w okresie stażu. Sprawdzamy, które z nich mają wpływ na termin zakończenia stażu.

Staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela z powodu:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego
  bez względu na to, czy trwały krócej czy dłużej niż miesiąc.
oraz

 

przypadające bezpośrednio przed ww. urlopami lub bezpośrednio po ww.urlopach nieobecności w pracy z powodu:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  lub
 • urlopuinnego niż urlop wypoczynkowy oraz ww. urlopy związane z rodzicielstwem.
trwające nieprzerwanie dłużej niż miesiąc.

 

KROK 2

Sumujemy nieprzerwanie trwające nieobecności z ww. powodów. Jeśli ich suma nie przekracza roku i 6  miesięcy - przechodzimy do kroku 3.

Jeżeli okres nieprzerwanej nieobecności w pracy z powodu korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz innych przyczyn wpływających na termin zakończenia stażu przekroczy rok i 6 miesięcy, nauczyciel będzie zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

KROK 3

Obliczamy termin zakończenia stażu dodając do niego okres nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu ustalony w kroku 2.

Brak przepisów przejściowych czyli niejasna sytuacja nauczycieli korzystających już z urlopów

Zmiana zasad przedłużania stażu nauczycieli została wprowadzona w ramach obszernej nowelizacji ustawy o systemie oświaty na etapie prac w sejmie, dlatego nie jest należycie wyjaśniona i wydaje się nie być do końca przemyślana.

Wątpliwości budzi przede wszystkim:

 1. konieczność przedłużania stażu o czas trwania nieobecności w pracy z powodu korzystania z urlopu ojcowskiego lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego trwającej krócej niż miesiąc przez nauczyciela - ojca - dotychczas korzystanie z tych urlopów przez nauczyciela - ojca nie miało wpływu na termin zakończenia stażu;
 2. sytuacja nauczycieli, którzy przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozpoczęli korzystanie z urlopu rodzicielskiego, w czasie którego upłynął rok nieprzerwanej nieobecności w pracy.

 

W związku z powyższymi niejasnościami, zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o interpretację nowych przepisów. Opinię resortu edukacji opublikujemy na łamach Portalu Oświatowego.
Nowe regulacje weszły w życie 31 marca 2015 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel