Nowy wzór znaku graficznego PRK

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 12 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowy wzór znaku graficznego PRK

12 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MEN modyfikująca wygląd znaku graficznego Polskiej Ramy Kwalifikacji, używanego przez instytucje certyfikujące. Nowelizacja ma charakter porządkujący i stanowi udogodnienie techniczne dla instytucji certyfikujących.

Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwalifikacji (pełnych i cząstkowych) uprawnia instytucje certyfikujące do umieszczania na dokumentach potwierdzających nadanie danej kwalifikacji znaku graficznego informującego o przypisanym poziomie PRK. Nowelizacja rozporządzenia ma charakter porządkujący. Jej celem jest ułatwienie nanoszenia przez instytucje certyfikujące wydające dokumenty potwierdzające nadanie kwalifikacji. Nowe przepisy uwzględniają zatem możliwości techniczne instytucji certyfikujących. Dotychczas w znaku graficznym PRK musiał być zastosowany kolor biały. W praktyce nadruk koloru białego na wydawanych dokumentach wiązał się z utrudnieniami technicznymi. Z tego względu w nowelizacji przyjęto, że znaki graficzne PRK będą miały tło przezroczyste.

Oczywiście wprowadzenie zmian we wzorze znaku PRK nie wpłynie na utratę ważności wydanych dokumentów zawierających znaki graficzne PRK według dotychczasowego wzoru.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 764).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel