Od 1 września zrównano czas trwania zajęć specjalistycznych

Data publikacji: 11 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Od 1 września zrównano czas trwania zajęć specjalistycznych

Znowelizowane przepisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zrównują czas trwania zajęć specjalistycznych do 45 min. Przepisy weszły w życie 1 września br. Sprawdzamy, jakich zajęć to dotyczy.

Jakich zajęć dotyczy zmiana…

  • dydaktyczno-wyrównawczych,
  • rozwijających uzdolnienia,
  • specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

Dopuszcza się prowadzenie ww. zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

Zajęcia rewalidacyjne nadal trwają 60 min.
Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel