Od września nowe przepisy dotyczące wliczania ocen z religii i etyki do średniej

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 19 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Od września nowe przepisy dotyczące wliczania ocen z religii i etyki do średniej

Z nowym rokiem szkolnym wchodzą w życie przepisy mówiące o tym, że uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, przy wyliczaniu średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane zarówno z religii, jak i z etyki. Zmieniają one dotychczasowy sposób wpisywania tych ocen na świadectwa szkolne.

Zmiany w dotychczasowych przepisach

W rozporządzeniu MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych w § 20 i § 21 usunięty został ust. 3, w którym była mowa, że jeśli uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wliczało się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie była liczbą całkowitą, ocenę tę należało zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

Jak wpisywać oceny na świadectwa w nowym roku szkolnym

Od 1 września 2016 r. zmieni się dotychczasowy system wliczania tych ocen do średniej. Uczeń, który od nowego roku szkolnego będzie uczęszczał na zajęcia z religii i etyki, przy wyliczaniu średniej ocen będzie miał uwzględnione oceny uzyskane z obydwu przedmiotów.

Tak więc na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, nauczyciel powinien wpisywać:
  • poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć,
  • ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
  • ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

Przeczytaj także:

  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1278).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel