Od września nowe przepisy dotyczące wliczania ocen z religii i etyki do średniej

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 19 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Od września nowe przepisy dotyczące wliczania ocen z religii i etyki do średniej

Z nowym rokiem szkolnym wchodzą w życie przepisy mówiące o tym, że uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, przy wyliczaniu średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane zarówno z religii, jak i z etyki. Zmieniają one dotychczasowy sposób wpisywania tych ocen na świadectwa szkolne.

Zmiany w dotychczasowych przepisach

W rozporządzeniu MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych w § 20 i § 21 usunięty został ust. 3, w którym była mowa, że jeśli uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wliczało się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie była liczbą całkowitą, ocenę tę należało zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

Jak wpisywać oceny na świadectwa w nowym roku szkolnym

Od 1 września 2016 r. zmieni się dotychczasowy system wliczania tych ocen do średniej. Uczeń, który od nowego roku szkolnego będzie uczęszczał na zajęcia z religii i etyki, przy wyliczaniu średniej ocen będzie miał uwzględnione oceny uzyskane z obydwu przedmiotów.

Tak więc na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, nauczyciel powinien wpisywać:
  • poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć,
  • ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
  • ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

Przeczytaj także:

  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1278).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel