Odbiór legitymacji może potwierdzić także uczeń

Jacek Miklasiński

Jacek Miklasiński

Data publikacji: 24 września 2019 r.
Poleć znajomemu
Odbiór legitymacji może potwierdzić także uczeń

Od 19 września 2019 r. obowiązuje nowe rozwiązanie w zakresie odbioru legitymacji niepełnoletniego ucznia. Legitymację może odebrać nie tylko rodzic ucznia, ale także sam uczeń. Poznaj szczegóły

Kto może odebrać legitymację

Wchodzące w życie w dniu 6 września 2019 r. przepisy § 5 ust. 2 nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700) stanowiły, iż odbiór legitymacji niepełnoletniego ucznia potwierdza swym podpisem jego rodzic. Od dnia dzisiejszego tj. 19 września br. przepis ten uległ jednak zmianie.

W dniu 19 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2019 r. Zmianie uległo m.in. § 5 ust. 2. Zgodnie z jego obecną treścią szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument.

Aktualnie odbiór legitymacji może potwierdzić zarówno uczeń jak i rodzic ucznia niepełnoletniego.

Przedstawiona zmiana była podyktowana kierowanymi do MEN wnioskami o umożliwienie odbioru świadectw i legitymacji szkolnych przez samych uczniów, a nie tak jak to miało miejsce od 6 września 2019 r., wyłącznie przez rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich.

Od dnia 19 września 2019 r. legitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom niepełnoletnim.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.) - § 5 ust. 2,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1780)
Jacek Miklasiński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel