Praktyczna nauka zawodu – po zmianach od 1 września 2017

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 4 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Praktyczna nauka zawodu – po zmianach od 1 września 2017

Uregulowania dotyczące organizowania praktycznej nauki zawodu określa nowe rozporządzenie z 24 sierpnia 2017 r. Przewiduje ono m.in. szczegółowe określenie spraw, które powinny się znaleźć w umowie o praktyczną naukę zawodu.

Co wprowadza nowe rozporządzenie

Rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W § 10-13 rozporządzenia określono również szczegółowo, kto może prowadzić praktyczną naukę zawodu.

Co powinna określać umowa

Umowa określa:

1) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania,

2) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu,

3) zawód, w którym będzie prowadzona nauka,

4) listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów odbywających praktykę, z podziałem na grupy,

5) formę praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców,

6) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu,

7) prawa i obowiązki stron umowy,

8) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki wraz z kalkulacją tych kosztów,

9) dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zgłaszania i uwzględniania wniosków

Do umowy dołącza się program nauczania do danego zawodu.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1644).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel