Rekrutacja do szkół i przedszkoli – obowiązuje nowe rozporządzenie

Data publikacji: 22 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Rekrutacja do szkół i przedszkoli – obowiązuje nowe rozporządzenie

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające do publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018 musi się już odbyć zgodnie z nowymi przepisami. Określają one m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów. Sprawdzamy, co znajduje się w nowych przepisach!

Nowe przepisy od 22 marca 2017 r.

Rozporządzenie określa:

 • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów,
 • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty,
 • skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
Jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów

Rozporządzenie określa jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

 • szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej,
 • oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej,
 • szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe,
 • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,
 • szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do wymienionych szkół przelicza się odpowiednie kryteria, o których pisaliśmy tutaj: Rekrutacja do szkół i przedszkoli – co przewiduje projekt rozporządzenia

Powoływanie komisji rekrutacyjnej

W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, z tym że w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, a w przypadku komisji rekrutacyjnej powoływanej przez organ prowadzący na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe – co najmniej 3 przedstawicieli organu prowadzącego.

W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

 • dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel