Wzór sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 grudnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Wzór sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r.

26 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie, które określa nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dotyczący wynagrodzeń za 2019 rok.

Za 2019 r. inny sposób rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli

Od 1 września 2019 r. nauczyciele otrzymali podwyżkę wynagrodzenia nauczycieli, która nie wynikała ze wzrostu kwoty bazowej a ze zmiany o 9,6% średniego wynagrodzenia. W konsekwencji, analiza średniorocznej struktury zatrudnienia oraz wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalane w dwóch okresach tj. od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. oraz od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

W roku 2019 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w okresach:
  1.  od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia – określa się jako iloczyn kwoty bazowej dla nauczycieli ogłoszonej w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198) i wskaźników określonych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela;
  2. od dnia 1 września do dnia 31 grudnia – określa się, zwiększając wysokość średniego wynagrodzenia wyliczonego w sposób, o którym mowa w pkt 1, o 9,6%, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).
W roku 2019 średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla okresów:
  1. od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;
  2. od dnia 1 września do dnia 31 grudnia.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 2387).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel