Zmiany w pracy wizytatorów kuratorium oświaty stały się faktem

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 6 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w pracy wizytatorów kuratorium oświaty stały się faktem

Zmiany w zasadach organizacji kuratoriów stały się faktem. 18 marca 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

Możliwość rozszerzenia kompetencji pracowników kuratorium

Nowością w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego jest możliwość powierzenia wizytatorom wykonywania innych zadań kuratora, a nie tylko zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. W szczególności warto zwrócić uwagę na możliwość przygotowywania oceny pracy dyrektora szkoły. Zmiana ta znajduje uzasadnienie w fakcie, iż wizytator już w dotychczasowym stanie prawnym realizował zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania. Wiedza czerpana w związku z realizacją tych zadań może okazać się niezwykle przydatna dla wykonywania innych zadań, w tym wymienionego wyżej.

Specjalizacja tematyczna

Istotną zmianą jest rezygnacja z losowego wybierania wizytatorów w celu przeprowadzania ewaluacji i kontroli w szkołach i placówkach. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których czynności nadzoru pedagogicznego prowadziłby wizytator, który nie zna specyfiki pracy danego typu szkoły lub rodzaju placówki. Dzięki temu wizytatorzy będą mogli spełnić oczekiwania szkół i placówek w zakresie fachowej pomocy tematycznej.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz.U. z 2017 r. poz. 473).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel