Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Bezpieczeństwo i opieka

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu. Eksperci odpowiadają m.in. na takie pytania: jak zorganizować dowóz dzieci do placówki, jak zadbać o bezpieczeństwo na wycieczkach, jakie procedury wprowadzić na wypadek różnych zdarzeń losowych. Poznaj obowiązki dyrektora związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce publicznej, jak i niepublicznej.

Całą kadrę przedszkola należy przygotować do pracy z dzieckiem z ADHD

Opieka przedszkolna nad dzieckiem cierpiącym na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD wymaga wcześniejszego przygotowania. Dyrektor powinien zadbać o odpowiednią edukację zarówno dla nauczycieli, jak i kadry niepedagogicznej dotyczącą tego zaburzenia oraz metod radzenia sobie z nim.

Ubezpieczenie NNW nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego

Ubezpieczenie przedszkolaków od następstw nieszczęśliwych wypadków może być zawierana wyłącznie z woli rodziców. Przedszkole w żaden sposób nie może naciskać na ich decyzję i wymuszać podpisania ubezpieczenia.

Kierownik wycieczki zgłasza autokar do kontroli 2 dni przed wyjazdem

Na kilkudniowy wyjazd, czyli tzw. zielone przedszkole, jego uczestnicy udają się zazwyczaj autokarem lub pociągiem. W obu przypadkach na kierowniku wycieczki ciążą obowiązki: zgłoszenia autokaru do kontroli albo rezerwacji przedziałów w pociągu i zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków przejazdu.

Nie można odmówić przyjęcia do przedszkola niezaszczepionego dziecka

Brak szczepień u dziecka nie może być powodem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Organ prowadzący publiczną placówkę nie ma prawa ustanowić ograniczenia, że do placówki mogą uczęszczać jedynie dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Naruszałoby to zasadę powszechnej dostępności do przedszkoli, którą gwarantuje konstytucja.

Niepełnoletnia osoba może odebrać dziecko z przedszkola

Kwestie zasad odbioru dzieci z przedszkola powinny być uregulowane w statucie. Nie ma jednak podstaw prawnych, by ograniczyć możliwość odbioru przedszkolaków z placówki tylko do osób pełnoletnich. To rodzic (bądź prawny opiekun dziecka) decyduje, kto ma odebrać jego dziecko.

O zielonym przedszkolu trzeba zawiadomić organ prowadzący

Planując kilkudniową wycieczkę, czyli tzw. zielone przedszkole, dyrektor powinien zadbać o przygotowanie i zebranie kompletu potrzebnych dokumentów. Powinien również powiadomić organ prowadzący o planowanym wyjeździe. Ostateczną zgodę wyraża się przez zatwierdzenie karty wycieczki.

Przedszkolaki na tym samy placu zabaw co uczniowie

Jeśli w szkole działa oddział przedszkolny dyrektor nie musi wydzielać osobnego placu zabaw dla 5-latków. Dzieci te mogą bawić się ze starszymi uczniami. Dyrektor może jednak z własnej inicjatywy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia i wydzielić osobny teren dla dzieci młodszych.

Dyrektor powinien wprowadzić zmiany ustawy żywienia dzieci w przedszkolu w życie

Od 1 września 2015 r. obowiązuje zakaz reklamy, sprzedaży i podawania w formie posiłków tzw. śmieciowego jedzenia w przedszkolach i placówkach oświatowych. Przedstawiamy 4 kwestie związane z nowymi przepisami, którymi dyrektor powinien się zająć jeszcze przed 1 września.

Bez zgody rodziców nie wolno publikować zdjęć dzieci

Zanim dyrektor wstawi zdjęcie dziecka na stronę internetową przedszkola powinien się upewnić, że posiada pisemną zgodę rodziców. Wizerunek dziecka podlega bowiem ochroni prawnej jako dobro osobiste, ale także na gruncie praw autorskich i praw pokrewnych.

Przedszkole odpowiada za rzeczy przechowywane w szatni

W niektórych szatniach w przedszkolach wywieszana jest informacja „nie odpowiadamy za pozostawione rzeczy”. Zapis taki nie ma jednak żadnej mocy prawnej. Bez względu na wywieszane ogłoszenia, zapisy w statucie czy regulaminie przedszkola, dyrektor ponosi odpowiedzialność za rzeczy przechowywane w szatni.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel