Przekształcenie gimnazjum a kroki dyrektora wobec zawieszonego nauczyciela

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 7 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Gimnazjum przekształca się w szkołę podstawową. Jakie kroki ma podjąć dyrektor w stosunku do nauczyciela zawieszonego w pełnieniu obowiązków służbowych?
Odpowiedź: Nauczyciel zawieszony w obowiązkach służbowych podlega takim samym procedurom kadrowym związanym z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową, jak inni nauczyciele gimnazjum. Jego zawieszenie będzie kontynuowane w szkole podstawowej.

Informację dla zawieszonego nauczyciela prześlij pocztą

Nauczyciel będący w stanie zawieszenia w obowiązkach służbowych pozostaje nadal w stosunku pracy w gimnazjum. Posiada on wszelkie uprawnienia pracownicze, z zastrzeżeniem ograniczonych uprawnień płacowych i braku możliwości faktycznego wykonywania pracy (art. 85u Karty Nauczyciela). Zawieszony nauczyciel podlega więc procedurom kadrowym związanym z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową tak, jak inni nauczyciele szkoły. Co za tym idzie, powinien on otrzymać informację o tym, że 1 września 2017 r. stanie się on pracownikiem szkoły podstawowej.

Najpóźniej w dniu 15 maja 2017 r. nauczycielowi przekształcanego gimnazjum, pozostającemu w zawieszeniu w pełnieniu obowiązków służbowych, należy wręczyć pisemną informację o tym, iż z dniem 1 września 2017 r. stanie się on z mocy prawa pracownikiem szkoły podstawowej (art. 236 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r.). Informacja taka może być wysłana listem poleconym, niemniej jednak należy to uczynić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby nauczyciel miał możliwość zapoznania się z pismem najpóźniej w dniu 15 maja 2017 r.

Kontynuacja zawieszenia po przekształceniu

Konsekwencją przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową jest kontynuacja dotychczasowego stosunku pracy. Do zmiany dochodzi jedynie po stronie pracodawcy. Nauczyciel zachowuje więc wszelkie uprawnienia i obowiązki istniejące dotychczas. Kontynuowane jest również zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych. Nie ma więc konieczności, a wręcz jest niewskazane wydanie ponownej decyzji o zawieszeniu nauczyciela.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel