Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kalkulatory kadrowe

Limit zatrudnienia na czas określony

Oblicz dopuszczalny okres zatrudnienia pracownika na czas określony. Sprawdź, kiedy umowa z pracownikiem przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony. Kalkulator dotyczy osób zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy. Nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 10 Karty Nauczyciela.

Kalkulator pensum łączonego

Policz szybko tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze pensum. Wystarczy wpisać wymiar zajęć na poszczególnych stanowiskach zajmowanych przez nauczyciela, a kalkulator sam obliczy pensum łączone i liczbę ewentualnych godzin ponadwymiarowych.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę i wysokość odprawy pieniężnej

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz, kiedy upływa okres wypowiedzenia umowy o pracę w szkole oraz w jakiej wysokości wypłacić odprawę pieniężną pracownikom niepedagogicznym i nauczycielom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wylicz optymalny dzień na wręczenie wypowiedzenia!

Termin zakończenia urlopu macierzyńskiego

Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim? Rozważa skorzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego? Sprawdź, kiedy wróci do pracy! Za pomocą tego kalkulatora obliczysz termin zakończenia urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego pracowników szkoły.

Urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy

Skorzystaj z tego kalkulatora i oblicz wymiar urlopu wypoczynkowego liczonego proporcjonalnie dla pracownika niepedagogicznego.  Wpisz okres i wymiar zatrudnienia pracownika i dowiedz się, ile urlopu wypoczynkowego musisz mu udzielić. Kalkulator dokona wszystkich obliczeń i zaokrągleń za Ciebie!

Urlop wypoczynkowy dla osób młodocianych zatrudnionych w szkole

Zatrudniając pracowników młodocianych, trzeba stosować dla nich odmienne zasady ustalania wymiaru urlopów, niż w przypadku pozostałych pracowników. Skorzystaj z tego kalkulatora i oblicz urlop wypoczynkowy dla młodocianego pracownika niepedagogicznego zatrudnionego w Twojej szkole.

Urlop wypoczynkowy - 20 czy 26 dni w roku?

Za pomocą tego kalkulatora bezbłędnie obliczysz roczny wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

Oblicz datę wejścia w życie aktu prawnego

Tutaj opublikowaliśmy kalkulator, za pomocą którego obliczysz datę wejścia w życie aktu prawnego, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw RP.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel