Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kalkulatory kadrowe

Kalkulator urlopu dla kadry kierowniczej placówek feryjnych

Oblicz wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole. Wystarczy wpisać okres zatrudnienia oraz okres pełnienia funkcji, a kalkulator ustali z ilu dni urlopu może skorzystać nauczyciel.

Kalkulator urlopu dla nauczycieli placówek nieferyjnych

Nie wiesz ile urlopu udzielić nauczycielowi zatrudnionemu przez część roku lub na część etatu w przedszkolu publicznym, oddziale przedszkolnym lub innej placówce nieferyjnej? Wpisz okres zatrudnienia i wymiar etatu nauczyciela, a kalkulator sam obliczy ile dni urlopu przysługuje nauczycielowi w danym roku kalendarzowym.

Limit zatrudnienia na czas określony

Oblicz dopuszczalny okres zatrudnienia pracownika na czas określony. Sprawdź, kiedy umowa z pracownikiem przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony. Kalkulator dotyczy osób zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy. Nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 10 Karty Nauczyciela.

Kalkulator pensum łączonego

Policz szybko tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze pensum. Wystarczy wpisać wymiar zajęć na poszczególnych stanowiskach zajmowanych przez nauczyciela, a kalkulator sam obliczy pensum łączone i liczbę ewentualnych godzin ponadwymiarowych.

Termin zakończenia urlopu macierzyńskiego

Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim? Rozważa skorzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego? Sprawdź, kiedy wróci do pracy! Za pomocą tego kalkulatora obliczysz termin zakończenia urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego pracowników szkoły.

Urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy

Skorzystaj z tego kalkulatora i oblicz wymiar urlopu wypoczynkowego liczonego proporcjonalnie dla pracownika niepedagogicznego.  Wpisz okres i wymiar zatrudnienia pracownika i dowiedz się, ile urlopu wypoczynkowego musisz mu udzielić. Kalkulator dokona wszystkich obliczeń i zaokrągleń za Ciebie!

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel