Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kalkulatory wynagrodzenia

Kalkulator okresu zasiłkowego

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. Z pomocą tego kalkulatora ustalisz długość okresu zasiłkowego pracownika.

Kalkulator stażu pracy

W odniesieniu do stosunku pracy istotną rolę odgrywa okres zatrudnienia, tzw. staż pracy. Do stażu pracy wlicza się jednak nie tylko wszystkie okresy zatrudnienia, lecz również inne okresy, jeśli na mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu. To od stażu pracy w wielu wypadkach zależy prawo do świadczeń pracowniczych i ich wysokość. W ustaleniu jego długości pomoże Ci kalkulator stażu pracy.

Kalkulator ekwiwalentu za urlop (pracownicy niepedagogiczni)

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. W ustaleniu jego wysokości pomoże Ci kalkulator ekwiwalentu urlopowego. Kalkulator w formacie MS Excel.

Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych wylicza wysokość odsetek ustawowych od zaległości

Kalkulator odpisu na ZFŚS

Poniżej znajdziesz kalkulator odpisu na ZFŚS dzięki, któremu obliczysz średnią ilość etatów dla potrzeb odpisu, a także wyliczysz wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wynagrodzenie z umowy o dzieło w szkole

Skorzystaj z tego kalkulatora i oblicz podatek, składki na ZUS oraz dowiedz się, ile wynosi wynagrodzenie netto z tytułu umowy o dzieło.

Wynagrodzenie z umowy zlecenia w szkole

Ten kalkulator pomoże Ci obliczyć podatek, składki na ZUS. Dzięki niemu sprawdzisz, ile wynosi wynagrodzenie netto z tytułu umowy zlecenia.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych

Tutaj znajdziesz kalkulator za pomocą, którego obliczysz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika, tzw. „trzynastkę”.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy pracowników szkoły

Jaką podstawę wymiaru przyjąć w celu obliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy? Czy premia regulaminowa wchodzi do podstawy wynagrodzenia za urlop okolicznościowy? Masz wątpliwości skorzystaj z tego kalkulatora.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel